sobota 20 lipca 2024     Czesław, Hieronim, Fryderyk
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Plany Gorzowa na przyjęcie funduszy unijnych
eGorzowska - 13633_Zp9huUPC2jfoySogn2qY.jpgW perspektywie unijnej na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. To 76 mld euro. Z tego 72,2 mld euro w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To w przeliczeniu daje ponad 770 mld zł.

Podział środków nastąpi wg zasady: ok. 60 proc. zostanie rozdysponowanych na poziomie krajowym, pozostałe 40 proc. trafi do marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Zwróciliśmy się do władz Gorzowa z pytaniami na temat przygotowania do przyjęcia tychże funduszy.

Przytaczamy w całości pytania i otrzymane odpowiedzi.

Czy miasto jest przygotowane na przyjęcie funduszy europejskich?

Miasto w ramach nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2021-2027 aplikuje i planuje aplikować o kolejne środki unijne z programów regionalnych oraz krajowych, zarówno w trybie konkurencyjnym jak i niekonkurencyjnym.

W trybie konkurencyjnym już złożone zostały wnioski na:
 • zakup 7 sztuk nowych elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami „Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap II” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na kwotę dofinansowania 20 550 343 zł,
 • „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap II” z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FENIKS) na kwotę dofinansowania 11 238 649,82 zł,
 • budowę ścieżek rowerowych – „Szlak Stolic EV2/R1 - etap II” z Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska na kwotę dofinansowania 3 829 439 zł,
 • budowę parków kieszonkowych – „Klimatyczny Kwintet” z Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska na kwotę dofinansowania 5 411 425 zł
 • Cyberbezpieczny samorząd „Bezpieczeństwo 360: Integracja SIEM, DLP i Serwerów" z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.
Poza ostatnim projektem, który otrzymał już pozytywną decyzję o dofinansowaniu na kwotę 791 200 zł, pozostałe są nadal w procedurze oceny przez Instytucje Zarządzające Programami, do których złożono aplikacje.

W celu osiągania gotowości aplikacyjnej dla strategicznych projektów Miasto wprowadziło zespoły zadaniowe, które koordynują prace związane z dojrzałością planowanych projektów.

Można w tym miejscu wspomnieć o przygotowaniu się i współpracy miasta z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej do złożenia wniosku hybrydowego w partnerstwie publiczno - prywatnym z dofinansowaniem unijnym dla 21 budynków użyteczności publicznej.

W tym celu został już opublikowany przetarg na partnera prywatnego oraz przygotowania do złożenia aplikacji dla strategicznego projektu związanego z modernizacją i budową linii tramwajowych wraz z zakupem wozów tramwajowych - System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.

Czy miasto ma projekty, na które chciałoby te fundusze przeznaczyć?
Miasto ma projekty, na które chciałoby przeznaczyć fundusze unijne. Plany zostały ujęte m.in. w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. W dokumencie tym wpisane są projekty, których realizację Miasto Gorzów oraz Gminy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego planują w ramach instrumentu ZIT, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL ). Wartość alokacji dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego wynosi 37 938 030,44 Euro.
Zakres projektów jest bardzo szeroki i są one związane m.in. z:
 • wsparciem przedsiębiorców,
 • zbrojeniem terenów dla MŚP,
 • e-usługami,
 • inteligentnymi systemami parkowania,
 • budową magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej,
 • zapobieganiem zmianom klimatu,
 • budową i rozbudową ścieżek rowerowych, w tym m.in. budową ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki, ul. Jagiełły, ul. Ks. A. Czartoryskiego, ul. Myśliborskiej i Al. Konstytucji 3 Maja,
 • tworzeniem nowych zielonych przestrzeni w mieście, w tym parków kieszonkowych,
 • uzbrojeniem terenów inwestycyjnych,
 • budową i rozbudową miejsc rekreacji, w tym m.in. skateparku,
 • grupa projektów w ramach EFS: wsparcie edukacji na każdym poziomie, w szczególności edukacji zawodowej, włączenie społeczne,
 • kolejna grupa to projekty ze środków poza ZIT, wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji.
Czego one dotyczą?
Planowane projekty dotyczą całego spektrum dziedzin: gospodarczych, ekologicznych, komunikacyjnych, edukacyjnych, rozwoju infrastruktury i innych dziedzin społecznych m.in. zakresu ochrony środowiska - adaptacji do zmian klimatu, gospodarki niskoemisyjnej - infrastruktury szynowej, taboru niskoemisyjnego, budowy ścieżek rowerowych, budowy i rozbudowy miejsc rekreacji, parków kieszonkowych, zielonych przystanków, zagospodarowania terenów zielonych, rozwoju elektronicznych usług publicznych, zbrojenia terenów inwestycyjnych, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, wspierania błękitno- zielonej infrastruktury oraz wsparcia przedsiębiorczości.

Jakie miasto ma źródła finansowania?
Źródła finansowania krajowe, regionalne i transgraniczne:
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 (FENIKS),
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL),
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG),
 • Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 (INTERREG VI A).
Należy zaznaczyć, iż Miasto nie tylko aplikuje i zamierza aplikować o środki unijne, ale także aktywnie uczestniczy w programach z dofinansowaniem zewnętrznym z Rządowego Funduszu Polski Ład, gdzie uzyskano wsparcie dla 8 projektów, także z funduszu dróg samorządowych czy mobilności rowerowej, z rezerwy subwencji ogólnej, PFRON, Program Ciepłe Mieszkanie, czy dotacji samorządowych.

Gdyby miasto nie miało projektów, to czy nad nimi pracuje i jakie to są plany/wizje/pomysły?
Nie ma sytuacji braku projektów. Miasto ma określone kierunki rozwoju zdefiniowane w dokumentach strategicznych, takich jak strategia rozwoju miasta 2030, Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, Planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Do nich, sukcesywnie przygotowywane są projekty, realizujące określone cele. Projekty te, różnią się stopniem zaawansowania, osiągnięcia gotowości aplikacyjnej, podobnie jak wyznaczane miastu cele strategiczne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Miasto Gorzów uplasowało się na wysokim, szóstym miejscu w rankingu miast wojewódzkich pozyskujących i wydatkujących środki unijne wg publikacji Samorządu Terytorialnego Wspólnota „Ranking wykorzystania środków UE przez samorządy 2014-2021”.

Miasto Gorzów w perspektywie finansowej 2014-2020 otrzymało łącznie dofinansowanie na 76 projektów. Pozyskano prawie miliard złotych dofinansowania, z tego niemal pół miliarda ze środków Unii Europejskiej i tyle samo ze środków rządowych, a w przyszłej pespektywie 2021-2027 nie zamierzamy zwalniać tempa.

oprac. redakcja
foto https://nowedotacjeunijne.eu/

5 kwietnia 2024 11:14, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Co ciapciuś umysłowy jestem ? Jak można dostawać kasę za nic. Co niektórym manna z nieba spada, zobaczymy jak będzie spadać za dwa miesiące.
Anonim_6779, 05.04.2024, 14:12, 18.231.138.236 ##

Dziwnym zbiegiem okoliczności dzień przed wyborami samorządowymi w Polsce komisja Europejska złożona z przyjaciół Donalda Tuska odblokowała Polsce miliardy z KPO blokowane latami żeby zaingerować w wynik wyborów na spolegliwych wobec siebie PO i lewicę.

Nie mamy już suwerenności. O którą przelewali krew nasi przodkowie
Anonim_1671, 05.04.2024, 21:00, 37.248.154.55 ##

Bełkot z tymi dotacjami UE.

Gorzów mam określone potrzeby są nimi budowa bloków z TBS jednego rocznie za 20mln zł

Są nimi rozbudowa i uatrakcyjnienie basenów Słowianki
Są nimi odtworzenie giełdy samochodowej przez wykopanie na zbity pysk Włodka Roja z funkcji szefa OSiRu

Jest nimi przywrócenie imprez pokroju Moto racing promujących miasto

Jest nimi budowa kładki dla pieszych ja zawarcie

Jest nimi rozbudowa magistratu. Z miejscami pracy dla urzędników i specjalistów zwł inwestycji budowlanych

Jest nimi integracja Ukraińców z Polakami
Zmiany demograficzne. Przywrócenie liczby mieszkańców Gorzówa

Jest nimi obwodnica północna za kilkaset mln odciążająca ruch samochodowy w mieście

Są nimi parkingi bezpłatne.

Są nimi ścieżka rowerowa do jeziora Nierzym

Są nimi połączenia autobusowe z wioskami i miastami

Jest nimi budowa centrum przesiadkowego pks-pkp przy dworcowej.

Jest nimi utworzenie brakujących kierunków studiów na ajp i WSB. A w strategii utw uniwersytetu lubuskiego z połączenia iż z tymi naszymi tworami. Żeby młodzi ludzie mieli szansę na edukację w Gorzowie bez wyjeżdżania do innych miast

Jest nimi ściągnięcie inwestorów a przede wszystkim wsparcie i warunki rozwoju dla rodzimego biznesu.

Są nimi wyższe płace Gorzowian i lubuszan.

Są nimi remonty i rewitalizację zabytków z których słynie miasto zapewnienie atrakcyjności turystycznej i promowanie miasta na targach zagranicznych i przywrócenie targów pogranicza
Anonim_1671, 05.04.2024, 21:09, 37.248.154.55 ##

Żadne kandydat na prezydenta nie prezentuje żadnego z powyższych punktów. Zatem NIE NADAJE się na włodarza miasta

Ci kandydaci są śmieszni ze swoimi postulatami. Więc cielak bo nie ma innego wyjścia będzie pełnił funkcję następną kadencję.
Jako nieporadny ale lepszy od śmiechu wartych konkurentów milion razy
Anonim_1671, 05.04.2024, 21:11, 37.248.154.55 ##

Słowianka - syf kiła i mogiła. Powinna zostać zamknięta. Pod Kłodawą są wody geotermalne, powinien powstać kompleks uzdrowiskowo-solankowy z gorącymi wodami na wolnym powietrzu i w hali. Słowianka do sprzedaży pod hotel, albo do zamknięcia.
Anonim_6779, 05.04.2024, 22:13, 54.94.173.3 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Z GRH do Areny Gorzów
Prezesem CSR Słowianka i Arena Gorzów od sierpnia będzie Agata Dusińska. - Arena Gorzów z fazy rozpoczęcia działalności, która zresztą udała ... <czytaj dalej>
Oszuści wciąż dzwonią
Uwaga! Przestępcy podszywają się pod pracowników urzędów skarbowych. Resort finansów otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności ... <czytaj dalej>
Ciąg dalszy urodzinowych uroczystości
W najbliższy weekend, od 5 do 7 lipca odbędzie się kolejna część uroczystości uświetniających urodziny miasta. Jednym z elementów świętowania ... <czytaj dalej>
Otwarte nowe rondo przy Słowiance
Po weekendzie otwarte dla kierowców zostanie nowe rondo przy CSR „Słowianka”. Ruch na skrzyżowaniu ulic: Słowiańskiej, Żwirowej, Roosevelta i Kosynierów Gdyńskich ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Olejnik Romualda Praktyka Lekarzy Rodzinnych NZOZ

ul. Obrońców Pokoju 74 a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 42 74
branża: Lekarze - rodzinni <czytaj dalej>
"Crystal" Joanna Stanecka Firma Handlowo-Usługowa

ul. Władysława Łokietka 33, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 61 55
branża: Finansowanie, kredyty - doradztwo <czytaj dalej>
"Cash4you" Bankomat

ul. Wróblewskiego 30, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Bankomaty <czytaj dalej>

Z GRH do Areny Gorzów
Prezesem CSR Słowianka i Arena Gorzów od sierpnia będzie Agata ... <czytaj dalej>
Ulga dla rodzica
Prawo.pl: ulga podatkowa przysługuje rodzicowi, który bardziej się angażuje w ... <czytaj dalej>
Oszustwo na 60 tys. zł
Gorzowska seniorka została oszukana na ponad 60 tysięcy złotych. Kobieta ... <czytaj dalej>
Stanąć na najwyższym podium
Rozmowa z prezesem AZS AJP Gorzów Wiekopolski Michałem Kuglerem. Rozmawiamy tuż ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« lipiec 2024 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Co się stanie z Gorzowem Wielkopolskim
Pomysł wyrzucenia z nazwy miasta przymiotnika Wielkopolski rozpala do czerwoności. Szczególnie zwolenników. I choć to oni oskarżają adwersarzy o ataki, to prawda jest taka, że sami je sprowokowali. Bo zarówno ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 6b.jpg
admin ego:
Element wojny informacyjnej
Od wczoraj pojawiają się niepotwierdzone informacje o wyrzucie radioaktywnych izotopów ... <czytaj dalej>
admin ego:
Wyjątkowy dzień w Bergen
Norwegia fiordami słynie. I wodospadami. I oczywiście tunelami. Nigdy w ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Marek z Rybakowa:
Koszt zmiany nazwy miasta to puszka farby i pędzel ... Gorzów !!! <czytaj dalej>
Anonim_6312:
Grażyna Ćwiklińska. Łzy cisną się do oczu, jak czytam tekst. Jest klarowny o oddaje powagę sytuacji w tym ekonomicznej naszych mieszkańców. N <czytaj dalej>
Anonim_4891:
Przestańcie grzebać w nazwie Gorzowa . I tak trzeba będzie coś dopisać bo mamy już w Polsce inny Gorzów. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. <czytaj dalej>
MTP:
Brawo za tekst Pani Haniu! <czytaj dalej>
Anonim_3538:
Oczywiście, że Gorzów ma inne problemy i to mnóstwo, ale przecież temat skrócenia nazwy Miasta nie spowodował, żeby jakikolwiek inny temat zos <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej