piątek 27 listopada 2020     Ksenia, Walerian, Franciszek
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Wszystko, co trzeba wiedzieć o alejkach - miasto pyta o opinie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię mieszkańców w zakresie wyboru wariantu rozbudowy ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki).

Badanie opinii publicznej będzie trwało od 18 czerwca do 30 sierpnia 2014 r. Prosimy mieszkańców, by po zapoznaniu się z wariantem I, II i III wskazali ten, który ich zdaniem powinien być realizowany. Opis wariantów znajduje się na stronie www.gorzow.pl, a także w siedzibie Wydziału Inwestycji (pokój 920), ul. Kombatantów 34. Ponadto mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujący z alejkami przy ul. Marcinkowskiego otrzymają do skrzynek prośbę o udział w badaniu opinii publicznej wraz z opisem trzech wariantów.
Opinię przesyłamy na adres e-mail: alejki@um.gorzow.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Inwestycji, ul. Kombatantów 34, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp. Można także tak zaadresowaną kopertę z dopiskiem „Alejki” przynieść do kancelarii głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4.

Opracowanie przygotowano z uwzględnieniem oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców po zrealizowaniu projektu pierwotnego pn.: "Rozbudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki)". W szczególności postulaty mieszkańców dotyczyły:
• zachowania w całości istniejącego drzewostanu alejek,
• zamknięcia przedmiotowego odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego w celu wyodrębnienia miejsca rekreacji na zasadzie skweru.

Koncepcja ma na celu przeprowadzenie analizy wykonalności pod względem obowiązujących przepisów oraz własności funkcjonalnych rozwiązań projektowych w 2 obszarach:
1 obszar - zachowanie ruchu pojazdów osobowych na przedmiotowym odcinku przy uwzględnieniu konieczności pozostawienia istniejącego drzewostanu.
2 obszar - zamknięcie odcinka ul. Marcinkowskiego dla pojazdów osobowych wraz ze zmianą przeznaczenia terenu na tereny rekreacji (skwer).

Wariant 1
Założenia wariantu:
• zachowanie odcinka ulicy Marcinkowskiego tak jak obecnie, jako dwóch oddzielnych jezdni jednokierunkowych, które na zasadzie skrzyżowań z ulicami nadrzędnymi (Myśliborska i Matejki) zostaną włączone do ogólnej struktury komunikacyjnej miasta.
• zachowanie istniejącego drzewostanu
• zmiana klasy technicznej drogi z drogi zbiorczej Z do drogi lokalnej L. w celu obniżenia parametrów technicznych jezdni i zmniejszenie szerokości jezdni do 5,0m.
• realizacja jezdni bez zatoki autobusowej (przerywaną linią zaznaczono możliwą lokalizację zatoki, wiązałoby sie to z koniecznością usunięcia 4 drzew),
• realizacja jezdni o nawierzchni asfaltowej,
• realizacja ciągów pieszych i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 1:
Zalety:
• zachowanie przejezdności ul. Marcinkowskiego na całej jej długości ulicy,
• możliwość bezpośredniej komunikacji kołowej ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy)
• zachowanie struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki i Myśliborska,
• zachowanie modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (brak dodatkowego obciążenia ruchem na skrzyżowaniach w rejonie opracowania tj. rondo myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• obniżenie poziomu hałasu ze względu na zastosowanie nawierzchni cichej (asfaltowej) w stosunku do nawierzchni z kostki kamiennej,
• ochrona istniejącego drzewostanu (z wyjątkiem 1 drzewa które koliduje z istniejącym zjazdem na zaplecze budynku wielorodzinnego nr 114-117),
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• zmniejszenie szerokości jezdni łącznie z brakiem zatoki autobusowej spowoduje konieczność likwidacji przystanku autobusowego lub wymusi oczekiwanie pojazdów za autobusem w czasie wsiadania i wysiadania pasażerów,
• zmniejszona trwałość konstrukcji jezdni i chodników ze względu na wrastające korzenie drzew,
• obniżenie własności funkcjonalnych na skrzyżowaniach z ul. Matejki i Myśliborska ze względu na zmniejszenie szerokości pasa ruchu (utrudniona kanalizacja ruchu),
• brak możliwości postoju pojazdów na jezdniach ul. Marcinkowskiego ze względu na jej szerokość.

Szacunkowy koszt realizacji – Wariant 1 - 1.010.000 zł netto

Wariant 2
Założenia wariantu:
• zamknięcie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego,
• realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer),
• zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej,
• zachowanie dojazdu do posesji przyległych,
• regulacja skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego, likwidacja jednego pasa ruchu (ul. Matejki od ronda Myśliborskiego na wprost), likwidacja wlotu i wylotu z alejek,
• włączenie dojazdu do budynku nr 114-117 na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego,
• regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• zachowanie istniejącego drzewostanu,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 2:

Zalety:
• ochrona istniejącego drzewostanu,
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• realizacja terenu rekreacji dla mieszkańców osiedla Staszica,
• zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym dla mieszkańców przyległych budynków,
• możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania Matejki i Marcinkowskiego o ok. 12 miejsc,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• brak przejezdności odcinka ul. Marcinkowskiego,
• brak możliwości bezpośredniej komunikacji ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy) - komunikacja przez rondo myśliborskie - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania,
• brak możliwości zachowania struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki - Marcinkowskiego i Myśliborska - Sportowa,
• brak możliwości zachowania modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (dodatkowe obciążenia ruchem na skrzyżowań w rejonie opracowania tj. rondo Myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• konieczność zmiany przebiegu linii komunikacji publicznej autobusowej, likwidacja przystanku "Alejki", brak dojazdu do przystanku "rondo Myśliborskie" (Pewex) od strony ul. Marcinkowskiego oraz od przystanku "rondo Myśliborskie" (Skoda) w kierunku ul. Marcinkowskiego, utrudniona komunikacja publiczna dla mieszkańców rejonu ulicy Sportowej,
• likwidacja przystanku autobusowego "Alejki", (komunikacja autobusowa od centrum w kierunku ul. Marcinkowskiego musi odbywać się przez rondo myśliborskie i ul. Matejki - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania),
• izolacja terenu alejek spowoduje pogłębienie się zachowań patologicznych w obrębie powstałego skweru,

Szacunkowy koszt realizacji – wariant - 2: 860.000 zł netto

Wariant 3

Założenia wariantu:
• zamkniecie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego,
• realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer),
• zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej,
• zachowanie dojazdu do posesji przyległych,
• realizacja nowego skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego na zasadzie skrzyżowania typu rondo,
• włączenie dojazdu do budynku nr 114-117 na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego,
• regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• zachowanie istniejącego drzewostanu,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 3:
Zalety:
• ochrona istniejącego drzewostanu,
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• realizacja terenu rekreacji dla mieszkańców osiedla Staszica,
• zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym dla mieszkańców przyległych budynków,
• poprawa warunków ruchu, bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego,
• możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania Matejki i Marcinkowskiego o ok. 25 miejsc,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• brak przejezdności odcinka ul. Marcinkowskiego,
• brak możliwości bezpośredniej komunikacji ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy) - komunikacja przez rondo myśliborskie - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania,
• brak możliwości zachowania struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki i Myśliborska,
• brak możliwości zachowania modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (dodatkowe obciążenia ruchem na skrzyżowań w rejonie opracowania tj. rondo myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• konieczność zmiany przebiegu linii komunikacji publicznej autobusowej, likwidacja przystanku "Alejki", brak dojazdu do przystanku "rondo myśliborskie" (Pewex) od strony ul. Marcinkowskiego oraz od przystanku "rondo myśliborskie" (Skoda) w kierunku ul. Marcinkowskiego, utrudniona komunikacja publiczna dla mieszkańców rejonu ulicy Sportowej,
• likwidacja przystanku autobusowego "Alejki", (komunikacja autobusowa od centrum w kierunku ul. Marcinkowskiego musi odbywać się przez rondo myśliborskie i ul. Matejki - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania),
• izolacja terenu alejek spowoduje pogłębienie się zachowań patologicznych w obrębie powstałego skweru,

Szacunkowy koszt realizacji – wariant 3 - 1.770.000 zł netto

Wydział Inwestycji

18 czerwca 2014 17:01, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Nowy rok liturgiczny i początek adwentu
W najbliższą niedzielę, 29 listopada, Kościół wkracza w nowy rok liturgiczny i rozpoczyna Adwent - okres poprzedzający coroczne obchody Bożego ... <czytaj dalej>
Janusz Dreczka Tadeuszowi Szyferowi
Publikujemy tekst Janusza Dreczki, poświęcony Tadeuszowi Szyferowi w pierwszą rocznicę śmierci. TadziowiSzyferowi Mistrz zgrabnej pointy. NIEKTÓRYCH PRZESZKÓD NIE POKONASZ. MUSZĄ POUMIERAĆ. W niedzielę 24 ... <czytaj dalej>
Do punktów pobrań w innych godzinach
Od wtorku 24 listopada 2020 r. zmieniają się godziny funkcjonowania prowadzonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie punktów pobrań wymazów ... <czytaj dalej>
Szpital dementuje doniesienia o nieprawidłowościach
Publikujemy oświadczenie zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W związku z doniesieniami na temat zastrzeżeń dotyczących opieki nad pacjentami hospitalizowanymi ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

24XI2020 - coraz więcej ludzi na cmentarzu
24XI2020. O tym, że od 1 do 20 listopada tego roku ... <czytaj dalej>
Moja Bora Bora laureatem ogólnopolskiej akcji Masz Głos
Fundacja Batorego organizuje akcję Masz Głos od 2011 roku. 20 ... <czytaj dalej>
22XI2020 - u Rudej, która mogła wszystko
22XI2020. Właściwie nie pamiętam, kiedy pierwszy raz się spotkałyśmy. Na pewno ... <czytaj dalej>
21XI2020 - o urodzeniach, ślubach i zgonach
21XI2020. Rozmowa z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Mirosławą Winnicką. W ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2020 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie bądźmy potworami
Może wszystkiemu winna jest sytuacja epidemii, a może rząd? A może jedno i drugie. I jeszcze utrata wartości, pogarda dla wiedzy i nauki, brak kultury, pozorna empatia i przekonanie, że ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4a.jpg
Hanna Kaup:
27XI2020 - nie znajduję słów
27XI2020. Kilka dni temu w ogólnopolskich mediach pojawiła się informacja, że ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
26XI2020 - to trudna miłość
26XI2020. Rozmowa z radną klubu Kocham Gorzów Martą Bejnar-Bejnarowicz. Marta Bejnar-Bejnarowicz jak ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Niepłodność – narastający problem
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do posiadania więcej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Odbiór odpadów w czasie pandemii – wskazówki dla mieszkańców Gorzowa i okolic
Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_7438:
Biorąc pod uwagę radnych "starej gwardii", pani Marta jest jak z kosmosu :-) <czytaj dalej>
Anonim_3617:
Brawo Super Wywiad. Pozdrawiam <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
"Jutro ciebie może nie być, więc jeśli coś dla świata możesz zrobić dzisiaj, po prostu to zrób." Złowieszcze to, ale i budujące s <czytaj dalej>
Anonim_4988:
Jakby nie bylo to jedna ( o ile nie jedyna)! Radna zainteresowana miastem i jego mieszkancami. Konkretna, otwarta i sensownie mowi...no coz, widac jed <czytaj dalej>
Marta Bb:
Dziękuję za wywiad i wspólną kawę! Pozdrawiam. MBB <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej