niedziela 17 stycznia 2021     Marian, Jan, Antoni
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Zarząd województwa kontra związki zawodowe
Otrzymaliśmy odpowiedzi Zarządu Województwa na pismo Związków Zawodowych szpitala wojewódzkiego w Gorzowie.

1. Zarząd województwa nie podjął żadnych działań mogących poprawić sytuację finansową Szpitala a mianowicie:
a. Nie wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze o rozliczenie i zapłacenie za tzw.”Nadwykonania”
b. Nie zaplanował w projekcie budżetu na 2012 rok żadnej kwoty przeznaczonej na działalność Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wiedząc o jego trudnej sytuacji finansowej i inwestycjach, ale zaplanował wydatki na oddział Zakaźny w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze i wydatki na dopłaty do biletów i rozwój Lotniska w Babimoście
c. Nie wyraził zgody na wniosek o zaciągnięcie pożyczki w wysokości 40 mln zł. Wniosek
o wrażenie zgody złożono w maju 2011 r. a rozpatrywano w czerwcu 2011 r., co było powodem zaciągnięcia pożyczki w wysokości 10 mln zł.

Nieprawdą jest, że Zarząd Województwa Lubuskiego nie podjął działań mających poprawić sytuację finansową Szpitala w Gorzowie Wlkp.:
a. Pismem z dnia 17.08.2011 r. wystąpiono do Dyrektora LOW NFZ z zapytaniem dotyczącym sfinansowania świadczeń zdrowotnych wykonanych przez Szpital ponad wartość kontraktu.
Dnia 7.09.2011 r. Dyrektor LOW NFZ poinformował, że na dzień 30.06.2011 r. Szpital zrealizował świadczenia ponad kontrakt na kwotę 7 465 900,00 zł, z czego Fundusz uznał i sfinansował świadczenia ponad limit na kwotę 2 385 925,50 zł.
Marszałek Województwa Lubuskiego jest w stałym kontakcie z LOW NFZ i na bieżąco wspomaga renegocjacje kontraktów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Funduszem.
b. Nieprawdą jest, że takie środki zostały zaplanowane. Projekt budżetu na 2012 r. jest w trakcie opracowywania.
c. Wniosek Szpitala z dnia 23.05.2011 r. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu i poręczenie pożyczki w wysokości 40 mln zł, z uwagi na ryzyko przekroczenia wskaźników, o których mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uzyskał negatywną opinię Skarbnika Województwa Lubuskiego. Pomimo tego, został on przedstawiony na Zarządzie w dniu 28.06.2011 r. a decyzję o jego rozpatrzeniu przełożono do czasu złożenia przez Dyrektora informacji o stanie wdrażania rekomendacji audytu i propozycji działań naprawczych.
Ponadto w związku z ustalaniem przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej Jednostki,
a w konsekwencji zlecenia kontroli doraźnej, sprawa poręczenia kredytu ponownie zostanie rozpatrzona przez Zarząd Województwa Lubuskiego w późniejszym terminie. Stwierdzenie,
że brak pozytywnego rozpatrzenia ww. wniosku spowodowało zaciągnięcie pożyczki w kwocie
10 mln zł jest nieprawdziwe, ponieważ w takiej sprawie Szpital nigdy się nie zwracał do Zarządu Województwa.

2. Zarząd po zdiagnozowaniu przyczyn zaciągnięcia pożyczki przez Szpital i stanu zobowiązań nie poinformował Związki Zawodowe o wynikach przeprowadzonej kontroli ale zgłosił donos do CBA a także udzielił informacji mediom oraz udzielił społeczeństwu nieprawdziwych tendencyjnych informacji noszących cechy zdyskredytowania Dyrekcji, Przedstawicieli Zw. Zaw. i pracowników.

Zarząd Województwa Lubuskiego złożył zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku z podejrzeniem naruszenia interesów ekonomicznych państwa, wskutek rażącej niegospodarności w zarządzaniu Szpitalem. Zarząd zwrócił się do CBA z prośbą
o przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych mających na celu rozpoznanie zasadności powziętych podejrzeń. Zawiadomienie dotyczyło pożyczki zaciągniętej przez Szpital, która spowodowała nagły wzrost zobowiązań Jednostki.
Regulamin kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego mówi o tym, że jeżeli zebrane w toku kontroli materiały uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa lub innego czynu, za który ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, Wydział sporządza projekt zawiadomienia
do właściwego organu.

3. Zarząd Województwa Lubuskiego mimo ustaleń zawartych w Porozumieniu nie spotkał się z Związkami Zawodowymi w celu ustalenia kierunków naprawczych a przedstawił do opinii Publicznej swoje wnioski i zarzuty bez możliwości wcześniejszych wyjaśnień Dyrektora czy Stron objętych kontrolą.

W imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego ze związkami zawodowymi spotkał się członek zarządu Tomasz Gierczak, odpowiedzialny za ochronę zdrowia w województwie. Natomiast, co do spotkania Związków Zawodowych z Zarządem – takie spotkanie zostanie zaplanowane po przedstawieniu Dyrektorowi wystąpienia pokontrolnego, które musi być sporządzone w terminie 14 dni od przekazania protokołu z kontroli, a zgodnie z procedurą Dyrektor do dnia 25.10.2011 r. ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu.
Po zakończonej kontroli w szpitalu w Gorzowie Wlkp. protokół pokontrolny został udostępniony opinii publicznej (zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej).
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) wszystkie działania w trakcie kontroli i po jej zakończeniu są jawne.

4. Zarząd Województwa mimo zawartego Porozumienia do chwili obecnej nie poinformował Społeczeństwa o strukturze zobowiązań Szpitala mając na uwadze pożyczki, które udzielił Urząd Marszałkowski dla Szpitala a które Szpital ma Urzędowi spłacić a przedstawiane były Społeczeństw, jako bezzwrotna pomoc.


Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia (w tym strukturze zobowiązań) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej po przedstawieniu jej na Radnym Województwa Lubuskiego (na sesji sejmiku 13.10.2011 r.)
Zarząd nigdy nie przedstawił opinii publicznej informacji, że pożyczki udzielane przez Samorząd Województwa stanowiły bezzwrotną pomoc."

Czytaj także oświadczenie marszałek Elżbiety Polak w sprawie spotkania z dyrektorem szpitala w Gorzowie Andrzejem Szmitem:
http://www.egorzowska.pl/pokaz,z_pierwszej_reki,2000,

iw

25 października 2011 19:28, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Upaństwowienie szpitali? Samorząd mówi NIE!
Zarząd Województwa podjął stanowisko w sprawie planowanej restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. – Rząd w cieniu ... <czytaj dalej>
Ile zarabiają księża w lubuskich szpitalach
Publikujemy komunikat poseł Barbary Kucharskiej-Dziedzic na temat zatrudnienia kapelanów w lubuskich szpitalach. W grudniu 2020 roku posłanka dr Kucharska-Dziedzic zwróciła się ... <czytaj dalej>
Nie żyje bp Adam Dyczkowski
10 stycznia 2021 r. w godzinach porannych w zielonogórskim Domu Księży Emerytów zmarł śp. bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski. Informacje ... <czytaj dalej>
Święcenia diakona stałego
W sobotę 9 stycznia br. o godz. 11.00 w bazylice rokitniańskiej bp Tadeusz Lityński udzieli święceń diakonatu Adamowi Runiewiczowi ze ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Europejskie Centrum Finansów

ul. Borowskiego 2 a -3, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 11 52
branża: Finansowanie, kredyty - doradztwo <czytaj dalej>
Biuro Ubezpieczeń Piotr Piechaczek

ul. Sikorskiego 8 -9 p. 27, Gorzów Wlkp.
tel. 95 736 46 02
branża: Ubezpieczeniowi pośrednicy <czytaj dalej>
"Kasper" Zakład Hydrotechniki

ul. Gwiaździsta 24, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 49 32
branża: Budowlane maszyny, sprzęt - kupno, sprzedaż <czytaj dalej>

Rok na lubuskich drogach. Policja podsumowuje
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Marcin Maludy informuje, ... <czytaj dalej>
Szpital podsumowuje miniony rok
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie miniony rok upłynął pod ... <czytaj dalej>
Remontujmy zabytki - aktualizacja
Ziemia lubuska kryje wiele zabytków, których stan wymaga natychmiastowego remontu. ... <czytaj dalej>
Najnowocześniejsze autobusy za osiem miesięcy
Za osiem miesięcy ma trafić do Gorzowa sześć nowoczesnych autobusów ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« styczeń 2021 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
O co ta polsko-polska burza?
Rok 2021 zaczął się narodowo-polskim huraganem, tajfunem, trzęsieniem ziemi, spowodowanym aferą szczepionkową. Aferą, w której nazwisko Janda odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki, a ona sama również wyśmiewana przez aktora ... <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_8183.jpg
Hanna Kaup:
Wyjątkowy jubileusz
W otoczeniu aniołów, przy dźwiękach muzyki Marka Piechockiego, tortem, szampanem ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Bo go wkurzyła?
To miejsce wciąż nie ma szczęścia. Kiedyś ktoś spalił domek, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Niepłodność – narastający problem
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do posiadania więcej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Odbiór odpadów w czasie pandemii – wskazówki dla mieszkańców Gorzowa i okolic
Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5394:
To nie sa inteligentni ludzie.
Urzednikiem zoataje miernota ktorej nie chcialo sie podjąć wysilku i ryzyka zalożenia i poprowadzenia DG. <czytaj dalej>
Anonim_9991:
Nauczył mnie patrzenia na Sztukę, dał możliwość poznania wielu artystów - pomiędzy nimi Władysława Hasiora, co dla mnie ważne niezwykle.
<czytaj dalej>
Anonim_5386:
Zastanawiające jest dlaczego unia pozbawiła Polskę szczepionek ? Badania to fikcja. <czytaj dalej>
Maria:
I jak się okazuje w każdym czasie można pokazać jak bardzo szanuje się talent i osobowość Pana Jurka, wspaniałego człowieka i niebywałego ar <czytaj dalej>
Anonim_2225:
decydenci, skądinąd ludzie inteligentni, popełniają proste i prostackie błędy tyle razy. nawet ostatni debil, potykając się o ten sam kamień <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej