środa 7 grudnia 2022     Agata, Ambroży, Marcin
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
O projekcie tramwaju dwusystemowego
eGorzowska - 11903_dxymtyx08c2DH0I90S.jpgSpotkanie władz miasta w sprawie planowanych inwestycji kolejowych, tramwaju dwusystemowego i centrum przesiadkowego.

Na początku września w Urzędzie Miasta Gorzowa odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, dyrektorów wydziałów merytorycznych oraz zaproszonych gości, które poświęcone było omówieniu stanu prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, które przyczynią się do poprawy w dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedstawiono także propozycję kierunków rozwoju transportu publicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z wykorzystaniem do tego celu koncepcji tzw. tramwaju dwusystemowego, oraz przedyskutowano dalsze działania jakie będą konieczne do podjęcia przez Miasto oraz Spółkę PKP: - potrzebę budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w zmienionym zakresie lecz przy zachowaniu pełnej jego funkcjonalności; - konieczność remontu przez Spółkę PKP dworca wraz z budową odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni eksperci z dziedzin związanych z infrastrukturą kolejową
i tramwajową tj. Pan Piotr Malepszak oraz Pan Jacek Szmagliński. Ponadto, w związku z omawianym na spotkaniu tematem dotyczącym tramwaju dwusystemowego, w spotkaniu wzięli udział także Pan Mateusza Karkoszka Sekretarz Miasta Strzelec Krajeńskie i Pan Wojciech Kowalewski Zastępca Burmistrza Skwierzyny.

W pierwszej części spotkania przedstawiono stan prac projektowych dotyczących infrastruktury kolejowej PKP PLK, w które zaangażowane jest miasto Gorzów Wlkp. wraz z innymi samorządami. Są to wytypowane trzy kluczowe inwestycje, których realizacja znacząco wpłynie na poprawę dostępności w zakresie komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale także województwa lubuskiego.

Pierwszy projekt dotyczy przebudowy linii kolejowej 273 i rozpoczętego przez PKP PLK Studium Wykonalności dla odcinka Rzepin - Szczecin Podjuchy, do którego w 2020 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy wsparciu: Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Lubuskiej Organizacji Pracodawców, zgłosił potrzebę zaprojektowania i następnie wybudowania nowych torów stacyjnych w Kostrzynie nad Odrą o łącznej długości około 1500 m, łączących linię nr 203 z 273 (tzw. łącznice), które pozwolą prowadzić ruch pociągów bez zmiany kierunku jazdy i zbędnych manewrów, w takich relacjach jak PKP IC: Warszawa - Poznań – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin - Świnoujście; REGIO Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O. – Szczecin – Świnoujście.

Drugim projektem, omówionym w trakcie spotkania, mającym na celu poprawę w dostępności do komunikacji kolejowej Gorzowa Wlkp. oraz MOF, jest linia komunikacyjna Gorzów Wlkp. – Międzychód – Poznań, która została ujęta w programie Uzupełnienia Lokalnej Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Stało się to dzięki zaangażowaniu wszystkich samorządów gminnych i powiatowych leżących wzdłuż linii kolejowych wytypowanych do tego programu, zarówno z województwa lubuskiego jak i wielkopolskiego. W ramach tego projektu możliwe będzie ponowne uruchomienie (najkrótszej) linii komunikacyjnej Gorzów Wlkp. – Poznań, między innymi także przez miejscowości pozbawione dziś komunikacji kolejowej, odbudowa linii nr 415 na odcinku od stacji Gorzów Wlkp. Wieprzyce do Gorzów Wlkp. Strefa Ekonomiczna (nazwa robocza) a także, odbudowa kładki pieszej na moście kolejowym w Gorzowie Wlkp. na rzece Warcie czy budowa przystanku kolejowego Gorzów Wlkp. Zachodni na wysokości Placu Słonecznego.

Trzecim omówionym tematem dotyczącym stanu prac w zakresie toczących się projektów infrastrukturalnych PKP PLK była tzw. Magistrala Zachodnia, czyli utworzenie nowej linii komunikacyjnej (kolejowej), na bazie istniejących linii kolejowych i dwóch krótkich odcinków
w nowym śladzie, która będzie obsługiwała ok. 60% populacji województwa lubuskiego w ramach jednej linii komunikacyjnej w układzie północ-południe tj. Gorzów Wlkp. - Skwierzyna - Międzyrzecz - Świebodzin - Sulechów - Zielona Góra - Nowa Sól/Żagań/Żary. Pozwoli ona między innymi na zbliżenie centrów obu stolic województwa lubuskiego na „odległość 80 min” i realizację połączeń dalekobieżnych z Gorzowa na południe Polski oraz zwiększy oddziaływanie pasażerskie i towarowe zachodniego korytarza transportowego w ciągu linii kolejowej nr 273.

W tej sprawie w ostatnich latach z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, odbył się cykl spotkań z Zastępcą Burmistrza Skwierzyny, Burmistrzem Międzyrzecza, Zastępcą Starosty Międzyrzeckiego, pełnomocnikiem Wojewody ds. inwestycji kolejowo-drogowych i radnym Województwa Lubuskiego, Burmistrzem Świebodzina, Burmistrzem Sulechowa oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Zielona Góra, w trakcie których udało się wypracować wspólne stanowisko i ostatecznie zgłosić do PKP PLK, w ramach toczącego się studium wykonalności linii nr 003 Poznań – Kunowice (granica państwa), propozycję przebudowy stacji Świebodzin, pozwalającej w przyszłości na włączenie tzw. Magistrali Zachodniej w tę linię tj. unikniecie prac traconych.
Układ torowy stacji Świebodzin powinien bowiem uwzględniać obecne i planowane potrzeby techniczno-ruchowe, ale także uwzględniać możliwość przyszłej rozbudowy układu torowego pod włączenie Magistrali Zachodniej (stacja węzłowa). Ostatnie spotkanie samorządów w tej sprawie odbyło się w Świebodzinie 22 czerwca br. w tracie którego wypracowano wspólne stanowisko samorządów zaangażowanych w ten projekt, skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w związku z prowadzonymi pracami nad Regionalnym Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego.

Oprócz ważnych tematów dotyczących najbliższej przyszłości transportu publicznego rozmawiano również o koncepcji tramwaju dwusystemowego (ang. Tram-train) mającej szansę rozwinąć się również w Polsce. Rozwiązanie tego typu, czyli wykorzystanie pojazdu szynowego, łączącego w sobie właściwości pojazdu kolejowego i tramwaju, który może poruszać się zarówno po torach tramwajowych (na obszarze Miasta), jak i po torach kolejowych (na odcinkach podmiejskich) są już znane od ponad 100 lat np. w Austrii, Niemczech, Francji a ostatnio również na Węgrzech.

W odleglejszej perspektywie czasowej, możliwym mogłoby być zaimplementowanie takiego rozwiązania również w Gorzowie Wlkp., gdzie stacja kolejowa czeka na generalną przebudowę,
a wstępnie to w tym miejscu tramwaj dwusystemowy mógłby wjeżdżać na linię kolejową. Tym samym dyskusja nad wprowadzeniem tego rozwiązania transportowego jest w dobrym momencie – brak prac traconych. Technicznie również jest to możliwe do wykonania, ponieważ istniejąca infrastruktura tramwajowa, czyli rozstaw torów jest taki samym jak kolejowy (1435 mm), istniejące linie kolejowe są „obrośnięte” miejscowościami, a planowana budowa nowej infrastruktury kolejowej skierowana jest do dużych generatorów ruchu (linia 415 na Strefę Ekonomiczną w Gorzowie, odbudowa linii kolejowej 426 do Strzelec Kraj.), pamiętać należy także o istniejącym zapleczu technicznym w gorzowskim MZK.

Projekt tramwaju dwusystemowego może stać się w przyszłości kołem zamachowym dla rozwoju połączeń tramwajowych w Mieście jednocześnie, w powiązaniu z pozostałym transportem publicznym, integrując komunikacyjnie cały MOF GW. W Polsce nie ma jeszcze przepisów prawnych, które pozwalałyby na realizację takiego środka transportu, niemniej jednak miasto Gorzów, ale także inne miasta prowadzą wstępne analizy, jednocześnie zabiegając o rozpoczęcie odpowiednich prac legislacyjnych.

Ostatnim poruszonym tematem był unieważniony przez PKP SA przetarg na budowę zintegrowanego centrum podróży – centrum przesiadkowe w Gorzowie Wlkp. W trakcie spotkania, poddano pod dyskusję dalsze kroki zmierzające do realizacji tej inwestycji
i decyzje jakie Miasto będzie musiało podjąć w najbliższych latach.

Działania miasta zmierzają do poprawy oferty przewozowej poprzez zabieganie o nową infrastrukturę kolejową u państwowego zarządcy PKP PLK, która pozwoli zbudować lepiej dostosowaną do potrzeb siatkę połączeń, rozwój miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej, planowaną modernizację dróg wokół dworca, trwające prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. wpłyną na to że dworzec kolejowy w Gorzowie Wlkp. stanie się w tej części województwa lubuskiego i regionu ważnym punktem przesiadkowym. Dlatego też koniecznym jest ponowne rozpoczęcie rozmów z PKP SA w celu rozpisania nowego przetargu przez na realizację obiektu, który zintegruje maksymalnie blisko siebie wszystkie formy transportu (tramwaj/kolej/PKS/bus/ indywidualny transport).

Rafał Walentynowicz
Dyrektor Wydziału ZIT i Programowania Strategicznego
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

14 września 2022 08:15, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Mikołajki w Gorzowie
To był wyjątkowy dzień i choć nie obyło się bez drobnych awarii, to ostatecznie magia świat na dobre zagościła w ... <czytaj dalej>
Znów możesz zostać Mikołajem
Po ogromnym zainteresowaniu ze strony mieszkańców, wracamy do akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”, która pozwoli spełnić drobne marzenia podopiecznych gorzowskich ... <czytaj dalej>
Rozbudowa ścieżki wzdłuż Kłodawki
Publikujemy Interpelację 164 radnej Marty Bejnar-Bejnarowicz w sprawie ścieżki wzdłuż Kłodawki. Szanowny Panie Prezydencie, z wielką radością przyjęłam informację, że władze miasta ... <czytaj dalej>
Gorzów blisko świąt
„Gorzów blisko świąt” to kampania, dzięki której grudzień w Gorzowie jest wyjątkowy. To czas oczekiwania, przygotowań i radości z nadchodzących ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Walaszczyk Grzegorz Zakład Ogólnobudowlany

ul. Wyszyńskiego 4 /2b, Gorzów Wlkp.
tel. 515 283 592
branża: Budowlane usługi - wykańczanie wnętrz <czytaj dalej>
Przedsiębiorstwo "MUSI" S.A. Zakład Pracy Chronionej

ul. Sikorskiego 8, Gorzów Wlkp.
tel. 95 736 36 64
branża: Ochrona osób, mienia <czytaj dalej>
"Kam-Bud" Jacek Krawczyk

ul. Koniawska 14 lok. 3, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Budowlane usługi - wykańczanie wnętrz <czytaj dalej>

Mikołajki w Gorzowie
To był wyjątkowy dzień i choć nie obyło się bez ... <czytaj dalej>
Ważne badanie przesiewowe
Z początkiem grudnia w województwie lubuskim ruszył program badań przesiewowych ... <czytaj dalej>
Piernik Tour z Marią Peszek
„Naku.wiam zen” to książka Marii Peszek, a właściwie zapis jej ... <czytaj dalej>
Nowy mural w Gorzowie
W Gorzowie na terenie parku przemysłowego pojawił się kolejny mural. To ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« grudzień 2022 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Jesteśmy barbarzyńcami
Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie były szef Telewizji Teletop Romuald Liszka. Zadzwonił oburzony stanem cmentarza przy ul. Warszawskiej. – Byłaś tam ostatnio? Jak nie, to koniecznie idź i zobacz. ... <czytaj dalej>
Gorzowskie drzewa w obiektywie
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „ZazieleńMY Gorzów” <czytaj dalej>
Sfotografuj Gorzów
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta zaprasza do udziału w konkursie <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_8351aaaa.jpg
admin ego:
Kószka Ambrożego
7 grudnia. Jak to było w przysłowiu sprzed dwóch dni? ... <czytaj dalej>
admin ego:
Tradycja świętego Mikołaja
6 grudnia obchodzi imieniny sam święty Mikołaj. Jako że to ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Chroń dziecko

Czym jest sextortion? Co rodzice powinni wiedzieć, aby chronić przed ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bankowe forum o walce z przestępczością
Łamanie sankcji, nadużycia finansowe w działalności charytatywnej, wykroczenia w sektorze ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_8171:
Naiwnością jest wierzyć, że polityka w jakimkolwiek wydaniu może być uczciwa <czytaj dalej>
Torba:
Kogo? Przecież to kolejny do żłoba, aby płacili, klepali, coś do ręki dali. A trudności płaczem zwycięży. Powinny być partie regionalne, a <czytaj dalej>
Anonim_5867:
Ależ wy się tego Hołowni boicie... <czytaj dalej>
Torba:
Martusia się "uaktywnia" przed wyborami. Z koniecznym zaznaczeniem partyjki "płaczliwego" chłoptasia. On nic nie zrobił konkre <czytaj dalej>
Anonim_1556:
Pisiory cie orżna do gołej rzopy.
Oni "podatków nie podwyższają". Tylko ze z oszczednosci w tyk roku 18 tys a w przyszly. 23 tys j <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej