wtorek 23 kwietnia 2024     Jerzy, Wojciech
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Podsumowanie kadencji
eGorzowska - 13616_wLfbwKKdZj6sz9SNUWB5.jpgWójt gminy Bogdaniec Krystyna Pławska podsumowuje mijającą kadencję 2018-2023.

KADENCJA 2018-2023
Dobiega końca pięcioletnia kadencja. Poproszę o podsumowanie lat 2018-23.

– Zawsze pracujemy w oparciu o przyjęty przez radę program społeczno-gospodarczy. I jak robimy jego analizę z lat 2018-23, to widzimy, że większość zadań została zrealizowana, część jest rozpoczęta, część będzie za chwilę rozpoczynana. Dlaczego nie udało nam się zrealizować wszystkiego? Ponieważ jednak w czasie covidu i wojny z Ukrainą były zupełnie inne działania. Wstrzymano większość prac, wydłużono w czasie przetargi, były zupełnie inne środki do zaangażowania w inwestycje. To wszystko ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i zabezpieczenie środków na ten cel. Ale mimo trudnego czasu zrealizowaliśmy sporo przedsięwzięć. Tak jak wcześniej wymieniłam: sale wiejskie, bibliotekę, place zabaw, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Racławiu. Przebudowaliśmy ponad 10 km dróg i rozpoczęliśmy przebudowę kolejnych. Mamy wymianę nawierzchni na wale przeciwpowodziowym Jeże – Wieprzce i dylemat przy tej inwestycji, ponieważ tam zostaje odcinek ulicy Rzecznej. Rozmawiam z prezydentem Gorzowa, by w jednym czasie również ten odcinek poprawić, by na wale mieszkańcy mieli przejezdny cały ciąg, a nie tylko jego część.
Dwie drogi w Chwałowicach, tj. Krzyszczyna – Chwałowice i Chwałowice – Jasiniec (umowy są zawarte i czekamy na poprawę aury, by wejść z pracami), rozpoczęto prace remontowe drogi w Jasińcu. To był jedyny odcinek drogi z ułożonych płyt, na których wilgotność i grząskość terenu pozwala wykonywać jakiekolwiek prace. Więc wykonawca, by nie odsuwać wciąż realizacji w czasie – tym bardziej że maksymalnie do października powinniśmy tę inwestycję zamknąć – wejdzie i będzie realizował zadanie. Mamy nadzieję, że aura szybko się poprawi i kolejnym zadaniem będzie nawierzchnia wału w miejscowości Jeże. Na nią mieszkańcy bardzo czekają, To mała miejscowość, małe skupisko ludzi i jedyna dla niektórych droga, którą mogą się przemieszczać w kierunku Bogdańca czy Gorzowa.
Walczyliśmy bardzo długo o uzyskanie dofinansowania, a jak już je uzyskaliśmy, musieliśmy czekać na zgodę na użyczenie wału z Wód Polskich. To też trochę proceduralnie wydłużyło sprawę.

KOMUNIKACJA
Jeśli jesteśmy przy komunikacji wewnątrz gminy, powiedzmy też o komunikacji zbiorowej.

– Ona u nas funkcjonuje. Mamy umowę zawartą z firmą Argos. Niektórzy pytają, dlaczego nie możemy wrócić do MZK Gorzów. Ta firma była bardzo dobrą i terminową, właściwie prowadzącą to zadanie. Nie mieliśmy zarzutów poza jednym – kwotą, którą musieliśmy wypłacać z budżetu na to działanie. Teraz mamy tę samą liczbę połączeń, chyba nawet o dwa więcej. Zachowane te same potoki przewozowe, a do miejscowości Podjenin – który dotychczas nie miał komunikacji – uruchomiliśmy dwa kursy. Od 2024 r. uruchomiliśmy Linię 225, która dowożąc osoby do COM-u, dojeżdża do miejscowości Motylewo. Tam też wcześniej nie było połączenia. Zastanawiamy się, czy nie utrzymać go, ale tak, by młodzież mogła z Motylewa dojeżdżać do Gorzowa. Potrzebne jest wykonanie zatoki autobusowej i wydłużenie kursów linii 221 o miejscowość Motylewo. Pracujemy nad tym. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie i ludzie byliby z tego też zadowoleni, bo inaczej odcinek z Motylewa do Bogdańca muszą pokonać pieszo albo rowerem. Może wydaje się to niedaleko, ale jednak w godzinach porannych czy popołudniowych i dla ludzi starszych jest to utrudnienie.
Jeśli chodzi o komunikację zbiorową, na początku było jakieś niezadowolenie, jakieś skargi. Teraz ich nie otrzymujemy, ewentualnie na niewłaściwe zachowanie kierowcy, ale to na bieżąco rozwiązujemy z przewoźnikiem. I oczywiście, dostajemy do tych przewozów dopłatę. Dlatego zrezygnowaliśmy z MZK. Powrót do MZK oznaczałby powrót do wysokich stawek. Wolimy te 500 czy 600 tys. zł przeznaczać na inne zadania, chociażby na poprawę nawierzchni dróg.
Są też na zebraniach takie głosy, że autobus jedzie nie o tej godzinie, ale w komunikacji zbiorowej musi być przynajmniej 9-10 osób. Nigdy nie dostosujemy autobusów komunikacji zbiorowej do indywidualnych potrzeb. To jest niemożliwe.

PRACA W URZĘDZIE
To a’propos ulepszania. Kiedy wam polepszy się praca w urzędzie?

– Dzięki temu, że dostaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu, wybudowaliśmy boiska przy szkole w Lubczynie, przy szkole w Jeninie i kompleks przy szkole w Jenińcu. To hala balonowa i boisko trawiaste. Dostaliśmy również 4,5 mln zł na remont i przebudowę urzędu. Może są takie głosy – choć do mnie nie docierały – że po co rozbudowywać urząd, czy nie można wydać pieniędzy na coś potrzebniejszego? Państwo odwiedzacie nasz urząd, to na pewno widzieliście, że w jednym pomieszczeniu pracują trzy lub cztery osoby. Dlatego dobudowaliśmy budynek, w którym będzie pięć biur. Salę posiedzeń zmodernizujemy i przerobimy na biura, czyli z tymi czterema będzie dziewięć. Wtedy sytuacja się poprawi. Przecież referat księgowości i oświaty, referat księgowości i finansów gminnych, referat infrastruktury to są miejsca, w których wymaga się spokojnej pracy, by nie popełnić jakiegoś błędu. Bywa, że w jednym pomieszczeniu siedzą trzy, cztery osoby, więc warunki pracy nie sprzyjają skupieniu. Poza tym jest tam bezpośredni kontakt z interesantem i to jest uciążliwe i dla niego, i dla pracownika. Zakończenie przebudowy i remontu urzędu planujemy na czerwiec – lipiec. Ze względu na nieciekawą aurę, jaka była od końca października do grudnia, prawo zezwala nam wydłużyć ten czas, bo to niezawiniona sytuacja ani ze strony zamawiającego, ani wykonawcy. Warunki nie pozwalały przyspieszyć wykonania prac. Ale jak je skończymy, będziemy mieli już właściwe warunki do pracy. Będzie też dobudowany punkt obsługi interesanta z przodu budynku i to też ułatwi załatwianie spraw przez mieszkańców. Już na wejściu będą informowani, co jaki dział załatwia, będzie wskazywane biuro, do którego ma się petent udać.
Zrobiliśmy jeszcze termomodernizację i remonty szkół. Jeniniec jest całkowicie zmodernizowany z nowoczesnym energooszczędnym ogrzewaniem, pompami ciepła, fotowoltaiką. Czeka nas jeszcze drugi etap remontu szkół w Lubczynie i w Jeninie. Już na to pieniądze mamy. W Lubczynie będzie adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym. Tam powstanie gabinet dyrektora, sekretariat i dodatkowa klasopracownia, bo od nowego roku szkolnego będzie jeszcze jedna klasa i brakowałoby już miejsc. W Jeninie drugi etap obejmie przebudowę części sportowej, czyli szatnie dla uczniów, remont sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych oraz niektórych gabinetów edukacyjnych.
Wybudowaliśmy też drogi wewnątrz wsi Racław – Stanowice. Budujemy tam w tej chwili chodniki i zamykamy inwestycję – finansowana w 90% z Polskiego Ładu.
Z kolejnego rozdania mamy kolejne pieniądze i jest wyłoniony wykonawca, na przebudowę drogi Racław – Stanowice oraz przygotowywany jest przetarg na przebudowę drogi Stanowice – Lubno. To są zadania, które realizujemy z powiatem.
Z dróg powiatowych zostanie nam zmiana nawierzchni między Chwałowicami a Wieprzycami. To bardzo długi odcinek, na którym nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Ogłoszony został przetarg na uzupełnienie tych ubytków, poprzez wykonanie wcinek wzmacniających nawierzchnię w Jasińcu, Jeżykach, bo tam są największe uszkodzenia.
I drugi etap drogi powiatowej w Podjeninie. Oczywiście, mieszkańcy wiedzą i pamiętają, że w kosztach każdego remontu drogi powiatowej gmina partycypuje. A np. łącznik Racław – Stanowice to blisko 700 tys. zł, które wyłożymy. Ale po tych drogach przemieszczają się nasi mieszkańcy, więc dlatego wyrażamy zgodę. To jest uciążliwość dla naszych mieszkańców, a nie mieszkańców powiatu gorzowskiego. Jeżeli partycypujemy, to powiat może więcej dróg wykonać na obszarze powiatu. Myślę, że te drogi w niedługim czasie będą zrobione. Trzeba tylko na nie pozyskać dofinansowanie, bo z własnego budżetu ani powiat, ani gmina nie udźwignie takiego zadania. Np. wykonanie nawierzchni asfaltowej na wale, przebudowa drogi w Jasińcu i Krzyszczyna – Chwałowice, to koszt 8 mln zł.

MARZENIA
Wójt stoi twardo na ziemi. Ale może czasami marzy.
– Pewnie, że marzy. Marzy o tym, żeby sale wiejskie działały, bo po to były wyłożone pieniądze. Marzy, by sołectwa ten swój kawałek ziemi na mapie bogdanieckiej rzeczywiście chciały dopieszczać. Niestety, mało się angażujemy. Zawsze nam się wydaje, że wszystko powinno się zadziać ze środka publicznego. Tak nie jest. To nasze centrum życiowe, niewielkie te pieniążki wykładamy na sołectwa, ale wykładamy, by tchnąć ducha aktywności, by ona się wśród mieszkańców pojawiała. Na początku rady sołeckie są aktywne, potem ona gdzieś powoli wygasa. A to są miejsca, w których żyjemy i które należałoby uaktywnić. Nie wiem, dlaczego nie chcemy. A to jest właśnie moje marzenie, by ta aktywność była.
Marzę również o tym, by można było nieco zmienić wizerunek naszej gminy i zadbać o to, żeby udało nam się wybudować żłobko-przedszkole, ale też jak obserwujemy problemy dzieci, rodziców, to bardzo bym chciała, by zafunkcjonowało na naszym terenie wczesne wspomaganie. To bardzo ważne działanie, by wspierać i pomagać dzieciom, które takiej opieki potrzebują tu na miejscu, by rodzice nie musieli niegdzie tej pomocy poszukiwać. Być może pojawi się taka możliwość w niedługim czasie, ponieważ podjęliśmy rozmowę z właścicielką przedszkola w Jeninie, która chce zlikwidować tę działalność, a szkoda, bo obiekt jest piękny i myślimy o przejęciu przedszkola, by poprawić warunki bezpieczeństwa i edukacji dzieci uczęszczających do przedszkola w Jeninie. Zakup obiektu da też możliwość rozszerzenia usługi edukacyjnej o wczesne wspomaganie. To byłoby bardzo dobre rozwiązanie. Mam spotkanie z rodzicami dzieci, które uczęszczają teraz do tego przedszkola, więc będziemy też o tym rozmawiać.

Dziękuję.

Rozmawiała Hanna Kaup
Foto Hanna Kaup


2 kwietnia 2024 10:16, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Pielgrzymki
Tegoroczna piesza pielgrzymka powołaniowa odbędzie się w sobotę w sobotę 27 kwietnia. Wyjście pielgrzymki na trasę z Paradyża do Rokitna nastąpi ... <czytaj dalej>
Prezydent w ministerstwie
Prezydent Gorzowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Z doświadczenia wiem, że najważniejsze są relacje bezpośrednie. Ustalenia, które zapadają wtedy ... <czytaj dalej>
Tarasy jeszcze niedostępne
Woda w Warcie opada, odsłaniają się zalane tarasy. Niestety, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą być jeszcze udostępnione. Zdecydowała o tym ekspertyza ... <czytaj dalej>
Apel o pomoc w sprawie odbudowy AJP
W dramatycznej dla uczelni i miasta sytuacji potrzebne jest wspólne działanie. Dlatego prezydent miasta Jacek Wójcicki apeluje o pomoc w ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wspólnota Mieszkaniowa 3212 Ul.Sikorskiego 121 w Gorzowie Wlkp.

ul. Armii Polskiej 29, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 68 39
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>
"Drukarnia Info" Roman Suchocki

ul. Przemysłowa 49, Gorzów Wlkp.
tel. 697 084 706
branża: Druk - drukarnie, poligrafia <czytaj dalej>
"Centrostal Bydgoszcz" S.A. Oddział

ul. Walczaka 29, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 18 37
branża: Hutnicze wyroby <czytaj dalej>

Pielgrzymki
Tegoroczna piesza pielgrzymka powołaniowa odbędzie się w sobotę w sobotę ... <czytaj dalej>
Zginęła w swoje 32. urodziny
Data 22 kwietnia 1940 jest uznawana za prawdopodobny dzień śmierci ... <czytaj dalej>
Wicewojewoda zrezygnował
Wojewoda Lubuski Marek Cebula zwołał na 22 kwietnia briefing prasowy. Niespodziewanie ... <czytaj dalej>
W wyjątkowym muzeum
Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie zobaczycie tak ogromną ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2024 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 5b.jpg
admin ego:
Co na to władze miasta?
Wobec informacji o planowanym na 2 maja Marszu Flagi i ... <czytaj dalej>
admin ego:
Sosna na Szczudłach
Być w Busku Zdroju i nie odwiedzić Sosny na Szczudłach ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9617:
Jest wolność myśli i wypowiedzi, więc kto będzie chciał, pójdzie. Zaś ten Ośrodek Monitorowania.....to " ciepłe" posady i chęć & <czytaj dalej>
Anonim_3351:
Won do Warszawy gumofilce. <czytaj dalej>
Anonim_6779:
Nie sądziłem na początku, że Pan będzie aż tak dobrym managerem. Zaczęło się trochę dziwnie, świętem i kurczakami, ale efekty pokazały, <czytaj dalej>
Anonim_6779:
I jeszcze raz, gratuluję i życzę 100 lat rządzenia Gorzowem. <czytaj dalej>
Anonim_6779:
I dobrze, tak miało być, za ścieżkę rowerową wzdłuż Kłodawki. Proszę kontynuować przedłużenie do Kłodawy. Popieram. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej