niedziela 16 czerwca 2024     Alina, Aneta, Justyna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Będzie się działo na Kosynierów
eGorzowska - 13700_owj7M0Xshxb6zFFRStO.jpgWykonawca prac na ul. Kosynierów Gdyńskich, od wtorku (23 kwietnia), rozpoczyna układanie ostatniej warstwy ścieralnej. Spowoduje to wyłączenie z ruchu wybranych fragmentów drogi. Prace podzielono na pięć etapów.

Roboty będą realizowane etapami na ul. Kosynierów Gdyńskich, od skrzyżowania z ulicami Słowiańską i Roosevelta do ronda Kosynierów Gdyńskich. Zostanie zamknięta cała szerokość ulicy. Będą wyznaczone objazdy (zgodnie z załączonymi mapami).

Harmonogram (etapów):

• Etap 1 - 23.04 odcinek od skrzyżowania z ul. Roosevelta/Żwirową/Słowiańską do skrzyżowania z ul. Mickiewicza;

• Etap 2 - 24.04 odcinek od skrzyżowania z ul. Jagiellończyka do ul. Borowskiego (z zamknięciem na czas prac skrzyżowania z ul. Matejki);

• Etap 3 - 25.04 odcinek od skrzyżowania z ul. Borowskiego do ronda Kosynierów Gd.;

• Etap 4 - 27-28.04 (weekend) Rondo Kosynierów Gd.;

• Etap 5 – od 29.04 (poniedziałek) - dopuszczenie do ruchu ronda Kosynierów Gdyńskich i ul. Kosynierów Gdyńskich (ruch dwukierunkowy od Jagiellończyka do ronda Kosynierów Gdyńskich);

• Daty rozpoczęcia i czas prowadzenia prac, w danym etapie, są uzależnione od warunków atmosferycznych.

Główne założenia etapów:
ETAP 1 (23.04.2024 r.)
• na odcinku od skrzyżowania Roosevelta/Słowiańska do skrzyżowania z ul. Mickiewicza ruch kołowy będzie wyłączony całkowicie;

• stara jezdnia ul. Słowiańskiej funkcjonować będzie jako ślepa i wprowadzony zostanie tam ruch dwukierunkowy z wjazdem od ul. Słowiańskiej głównej;

• otwarte zostanie skrzyżowanie z ul. Mickiewicza i Mościckiego bez możliwości skrętu w Kosynierów Gd. (przejazd tylko między Mickiewicza a Mościckiego);

• na odcinku ul. Kosynierów Gd. od ronda Kosynierów Gd. do skrzyżowania z ul. Borowskiego obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy;

• objazdy zamkniętego odcinka do ul. Roosevelta i Żwirowej zrealizowane zostaną przez ul. Mickiewicza i Mieszka I;

• objazd do ul. Matejki i Kosynierów Gd. realizowany będzie przez ul. Mieszka I – Borowskiego – Kosynierów Gd.;

• etap nie wymaga zmian w funkcjonowaniu MZK.

ETAP 2 (24.04.2024 r.)
• na odcinku od ul. Jagiellończyka do ul. Borowskiego ruch kołowy będzie wyłączony całkowicie;

• odcinek zrealizowany w etapie 1 zostanie udostępniony dla ruchu i będzie tam dopuszczony ruch jednokierunkowy, od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Mościckiego w kierunku ul. Żwirowej i Roosevelta;

• zamknięte zostanie skrzyżowanie z ul. Matejki, a ul. Matejki wyłączona zostanie z ruchu na wysokości ul. Sienkiewicza;

• ulica Matejki będzie więc drogą ślepą, na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie. Objazd realizowany będzie dla ruchu kołowego przez ul. Wyczółkowskiego i Mościckiego, a dla autobusów MZK przez ulicę Fredry – Matejki – Marcinkowskiego – Konstytucji 3 Maja – Estkowskiego;

• częściowo zamknięte zostanie skrzyżowanie z ul. Borowskiego (regulacja ręczna ruchem);

• częściowo zawężone zostanie skrzyżowanie z ul. Jagiellończyka (regulacja ręczna ruchem), a z uwagi na brak możliwości skrętu w lewo z ul. Jagiellończyka, otwarty pozostanie jedynie pas do skrętu w prawo;

• otwarte pozostanie w pełnym zakresie skrzyżowanie z ul. Mickiewicza i Mościckiego (nie będzie jedynie możliwości skrętu z dróg podporządkowanych w ul. Kosynierów Gd., w kierunku ul. Matejki);

• na odcinku od ul. Jagiellończyka – Mickiewicza ruch jednokierunkowy lewą stroną jezdni z funkcjonującym przystankiem „Urząd Wojewódzki”;

• na odcinku od ronda Kosynierów Gd. – do ul. Borowskiego ruch jednokierunkowy z wyznaczonym objazdem dla samochodów osobowych do ul. Roosevelta przez ul. 30 Stycznia – Armii Polskiej – Borowskiego – Mieszka I za pomocą tablic F-9;

• objazd do centrum i ul. Estkowskiego od ul. Mościckiego wytyczony zostanie przez Mickiewicza – Mieszka I – Borowskiego – Armii Polskiej – Łokietka – do ronda Kosynierów Gd.

ETAP 3 (25.04.2024 r.)

• na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich do ul. Borowskiego ruch kołowy będzie wyłączony całkowicie, z uwagi na planowane układanie warstwy ścieralnej, na całej szerokości drogi;

• skrzyżowanie z ul. Borowskiego będzie dostępne w zakresie ograniczonym: możliwość skrętu w prawo z ul. Borowskiego i wjazdu w Borowskiego;

• odcinek zrealizowany w etapie 2 zostanie udostępniony dla ruchu i będzie tam dopuszczony ruch dwukierunkowy, od skrzyżowania z ul. Jagiellończyka do ul. Matejki;

• otwarte zostanie również skrzyżowanie z ul. Matejki i na ul. Matejki wrócą autobusy MZK;

• zamknięte zostaną skrzyżowania występujące na odcinku prac np. skrzyżowanie z ul. 30 Stycznia oraz z ul. Bohaterów Warszawy;

• na ul. Boh. Warszawy wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy z jednoczesnym zakazem zatrzymywania się po stronie prawej;

• w przypadku ul. 30 Stycznia wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, bez ograniczeń w zakresie parkowania i funkcjonowania SPP, z racji tego, że droga będzie ślepa tylko przez 1 dzień;

• odcinek od Jagiellończyka do Roosevelta funkcjonować będzie zmian w stosunku do stanu z etapu 2; czyli na odcinku od ul. Jagiellończyka – Mickiewicza ruch jednokierunkowy;

• objazd do ul. Kosynierów Gd. od ul. Estkowskiego przez Łokietka - Wybickiego - Jagiełły - Dąbrowskiego – Borowskiego;

• objazd do centrum i ul. Estkowskiego z ul. Matejki realizowany będzie ulicami: Kosynierów Gd. – Borowskiego – Armii Polskiej – Łokietka – do ronda Kosynierów Gd.;

• objazd do ul. Matejki i Mościckiego od ul. Łokietka realizowany będzie przez Armii Polskiej – Borowskiego – Kosynierów Gd.;

ETAP 4 (27-28.04.2024 r.)

• zamknięte dla ruchu kołowego zostanie rondo Kosynierów Gd. z uwagi na planowane układanie warstwy ścieralnej na całym skrzyżowaniu;

• na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich do ul. Borowskiego ruch kołowy będzie dopuszczony w obu kierunkach;

• skrzyżowanie ul. Kosynierów Gdyńskich z wlotami bocznymi zostaną otwarte;

• nastąpi reorganizacja ruchu na skrzyżowaniu Łokietka – Wybickiego – Armii Polskiej (możliwość skrętu z Armii Polskiej w lewo i zamknięcie wjazdu w Łokietka w kierunku ronda Kosynierów Gdyńskich);

• odcinek zrealizowany w etapie 2 i 3 będzie udostępniony dla ruchu, ruch dwukierunkowy (bez oznakowania poziomego) odbywał się będzie na odcinku od ul. Jagiellończyka do 30 Stycznia;

• otwarte zostaną skrzyżowania występujące na odcinku 3 etapu prac np. skrzyżowanie z ul. 30 Stycznia oraz z ul. Bohaterów Warszawy; na ulicach tych przywrócona zostanie pierwotna organizacja, czyli wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z jednoczesnym usunięciem zakazów zatrzymywania się;

• odcinek od Jagiellończyka do Roosevelta funkcjonować będzie zmian w stosunku do stanu z etapu 2 i 3; czyli na odcinku od ul. Jagiellończyka – Mickiewicza ruch jednokierunkowy lewą stroną jezdni z funkcjonującym przystankiem „Urząd Wojewódzki”;

• objazd do ulicy Kosynierów Gd. od ul. Estkowskiego możliwy będzie dla aut osobowych przez Moniuszki i Bohaterów Warszawy, główny objazd natomiast realizowany będzie przez Sikorskiego – Chrobrego – Jagiełły – Dąbrowskiego;

• objazd do centrum i ul. Estkowskiego z ul. Matejki realizowany będzie ulicę Kosynierów Gd. – Borowskiego – Armii Polskiej – Łokietka – do ronda Kosynierów Gd. oraz przez ul. 30 Stycznia;

• objazd do ul. Matejki i Mościckiego od ul. Łokietka realizowany będzie przez Armii Polskiej – Borowskiego – Kosynierów Gd. (jak w etapie 3).

• Szczegółowe trasy linii komunikacji miejskiej w komunikacie MZK

ETAP 5 (od 29.04.2024 r. do wprowadzenia stałej organizacji ruchu)

• Etap 5 jest to etap przejściowy przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, podstawowe założenia tego etapu to pozostawienie ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz ustawienie znaków ostrzegawczych np. o braku oznakowania poziomego;

• zaplanowano ustawienie w osi jezdni tablic U-21a dwustronnych;

• w etapie 5 otwarte dla ruchu kołowego zostanie rondo Kosynierów Gdyńskich oraz cała przebudowywana ulica Kosynierów Gd. oraz wszystkich skrzyżowania;

• na odcinku od ronda Kosynierów Gdyńskich do ul. Jagiellończyka ruch kołowy będzie dopuszczony w obu kierunkach (bez oznakowania poziomego);

• Linie komunikacji miejskiej kursujące ul. Matejki powrócą na trasy sprzed remontu. Objazdy będą dotyczyć linii nr 104, 105 i 111, szczegóły w komunikacie MZK.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w związku z układaniem warstwy ścieralnej na ul. Kosynierów Gdyńskich, które zostały podzielone na etapy, informuje o zmianach w kursowaniu linii komunikacji miejskiej:

1. Środa 24 kwietnia br. (zamknięcie skrzyżowania ulic Matejki i Kosynierów Gdyńskich):
- w kierunku śródmieścia linie nr 100, 101, 121, 124, 136 od skrzyżowania ulic Fredry i Matejki pojadą ulicami: Matejki, Marcinkowskiego, Konstytucji.

3 Maja, Estkowskiego, Łokietka, gdzie wrócą na dotychczasowe trasy. W czasie funkcjonowania objazdu zawieszone zostaną przystanki: Kotsisa, Matejki, Armii Polskiej natomiast obsługiwane będą przystanki na trasie objazdu: Asnyka, AWF.
- w kierunku os. Staszica, Londyńskiej i K-SSSE linie nr 100, 101, 121, 124, 136 od ronda Kosynierów Gdyńskich pojadą ulicami: Estkowskiego, Konstytucji 3 Maja, Marcinkowskiego, Matejki i od skrzyżowania z ul. Fredry powrócą na dotychczasowe trasy. W czasie funkcjonowania objazdu zawieszone zostaną przystanki: Krzywoustego, Sienkiewicza, Kotsisa natomiast obsługiwane będą przystanki na trasie objazdu: AWF, Chopina i Alejki.
- Linia nr 105 zostanie zawieszona;
- Linia autobusowa nr 104 w kierunku Bora-Komorowskiego od ronda Kosynierów Gdyńskich pojedzie ul. Kosynierów Gdyńskich, 30 Stycznia, Armii Polskiej i od skrzyżowania z ul. Borowskiego powróci na dotychczasową trasę objazdu. W kierunku Słowiańska dotychczasowa trasa nie ulegnie zmianie.
- Linia autobusowa nr 111 w kierunku Cmentarza/Chwalęcic od ul. Wybickiego pojedzie ul. Armii Polskiej do ul. Borowskiego. W kierunku Śląska Pole Golfowe dotychczasowa trasa nie ulegnie zmianie.
Na ul. Armii Polskiej przed skrzyżowaniem z ul. Krzywoustego zlokalizowany zostanie przystanek dla linii 104 i 111.

2. Czwartek 25 kwietnia br. (zamkniecie ul. Kosynierów Gdyńskich od ronda do ul. Borowskiego):
- linie autobusowych nr 100, 101, 121, 124, 136 i 512 od skrzyżowania ulic Wybickiego i Łokietka pojadą ulicami: Armii Polskiej, Edwarda Borowskiego i od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich powrócą na dotychczasowe trasy. W kierunku śródmieścia trasa dotychczasową trasą objazdu (przez
ul. Armii Polskiej)
- Linia autobusowa nr 111 w kierunku Cmentarza/Chwalęcic od ul. Wybickiego pojedzie ul. Armii Polskiej do ul. Borowskiego. W kierunku Śląska Pole Golfowe dotychczasowa trasa nie ulegnie zmianie.
- linia autobusowa nr 104 która od skrzyżowania al. Konstytucji 3 Maja i ul. E. Estkowskiego pojedzie ulicami (obowiązujące przystanki): Konstytucji 3 Maja, gen. Wł. Sikorskiego (Dworcowa), Bolesława Chrobrego (Katedra), Wybickiego, Armii Polskiej (Armii Polskiej), E. Borowskiego i od skrzyżowania z ul. Mieszka I powróci na dotychczasową trasę. Dla linii nr 104 w kierunku Bora- Komorowskiego zawieszony zostanie przystanek AWF a obsługiwane będą przystanki Dworcowa (przy ul. Sikorskiego – tramwajowy) i Katedra (przy ul. Chrobrego). W kierunku Słowiańska dotychczasowa trasa nie ulegnie zmianie.
Od czwartku zawieszony zostaje dla wszystkich linii przystanek tymczasowy Krzywoustego, natomiast obowiązywać będzie przystanek tymczasowy przy ul. Armii Polskiej w rejonie posesji 33 (przed skrzyżowaniem z ul. Krzywoustego).

3. Piątek 26 kwietnia br.:
linie autobusowe kursują na zmienionych trasach jak w czwartek z wyjątkiem linii 104 w kierunku Bora-Komorowskiego, która od ronda Kosynierów Gdyńskich pojedzie ul. Kosynierów Gdyńskich, 30 Stycznia, Armii Polskiej i od skrzyżowania z ul. Borowskiego powróci na dotychczasową trasę objazdu.

4. Sobota-niedziela 27-28 kwietnia br. (zamknięcie ronda Kosynierów Gdyńskich):
- linie autobusowe nr 100, 101, 121, 124, 136 i 512 od skrzyżowania ulic Wybickiego i Łokietka pojadą ulicami: Armii Polskiej, Edwarda Borowskiego i od skrzyżowania z ul. Kosynierów Gdyńskich powrócą na dotychczasowe trasy. W kierunku śródmieścia dotychczasową trasą objazdu (przez ul. Armii Polskiej)
- Linia autobusowa nr 111 w kierunku Cmentarza/Chwalęcic
od ul. Wybickiego pojedzie ul. Armii Polskiej do ul. Borowskiego. W kierunku Śląska Pole Golfowe dotychczasowa trasa nie ulegnie zmianie.
- linia autobusowa nr 104 od skrzyżowania al. Konstytucji 3 Maja i ul. E. Estkowskiego pojedzie ulicami (obowiązujące przystanki): Konstytucji 3 Maja, gen. Wł. Sikorskiego (Dworcowa), Bolesława Chrobrego (Katedra), Wybickiego, Armii Polskiej (Armii Polskiej), E. Borowskiego i od skrzyżowania z ul. Mieszka I powróci na dotychczasową trasę. Dla linii nr 104 w kierunku Bora- Komorowskiego zawieszony zostanie przystanek AWF a obsługiwane będą przystanki Dworcowa (przy ul. Sikorskiego – tramwajowy) i Katedra (przy ul. Chrobrego). W kierunku Słowiańska do ulicy Armii Polskiej dotychczasową trasą a od skrzyżowania z ulicą Łokietka pojedzie ulicami Wybickiego, Chrobrego, Sikorskiego (obowiązuje przystanek tramwajowy Katedra), Kosynierów Gdyńskich i od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego powróci na stałą trasę.
- linie autobusowe nr 106, 117, 130 będą kończyć trasę na przystanku Dworcowa a nie jak dotychczas na przystanku AWF.
- linie autobusowe nr 103, 108, 110, 112, 116, 118, 127, 133 w kierunku Zawarcia od skrzyżowania al. Konstytucji 3 Maja i ul. E. Estkowskiego pojadą ulicami (obowiązujące przystanki): Konstytucji 3 Maja, gen. Wł. Sikorskiego (Dworcowa – przystanek tramwajowy) i od skrzyżowania z ul. Chrobrego powrócą na stałe trasy. W kierunku przystanku AWF od skrzyżowania ulic Chrobrego i Sikorskiego pojadą ul. Sikorskiego (obowiązuje przystanek tramwajowy Katedra), Kosynierów Gdyńskich i od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego powrócą na stałą trasę.
- linie autobusowe nr 113, 122, 126, 135 w kierunku ul. Jagiełły
od skrzyżowania al. Konstytucji 3 Maja i ul. E. Estkowskiego pojadą ulicami (obowiązujące przystanki): Konstytucji 3 Maja, gen. Wł. Sikorskiego (Dworcowa – przystanek tramwajowy), Chrobrego (Katedra) i od skrzyżowania z ul. Jagiełły powrócą na stałą trasę. W kierunku przystanku AWF od skrzyżowania ulic Chrobrego i Jagiełły pojadą ulicami Chrobrego, Sikorskiego (obowiązuje przystanek tramwajowy Katedra), Kosynierów Gdyńskich i od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego powrócą na stałą trasę.
W dniach 27 i 28 kwietnia br. zawieszony będzie przystanek AWF w kierunku ronda Kosynierów Gdyńskich dla wszystkich linii.

Daty rozpoczęcia i czas prowadzenia prac związanych z układaniem asfaltu uzależnione są od warunków atmosferycznych i w przypadku ich pogorszenia możliwe są korekty w przedstawionych wyżej zmianach w kursowaniu linii autobusowych.

Od poniedziałku 29 kwietnia br. nr 100, 101, 121, 124, 136 i 512 wrócą w obu kierunku na ul. Kosynierów Gdyńskich i Matejki - uruchomione zostaną przystanki Krzywoustego w kierunku ul. Matejki i Rondo Kosynierów Gdyńskich w kierunku śródmieścia. Linie nr 104, 105 i 111 od skrzyżowania z ul. Matejki pojadą ul. Kosynierów Gdyńskich (obowiązuje przystanek bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Jagiellończyka) do ul. Mickiewicza i dalej do ul. Mieszka I gdzie od skrzyżowania z ul. Roosevelta wrócą na dotychczasowe trasy. W kierunku powrotnym od skrzyżowania ul. Mieszka I i Borowskiego pojadą ulicą Borowskiego do ul. Matejki. Od 29 kwietnia br. zawieszone zostaną przystanki na ul. Armii Polskiej.

Wg Gorzowskie Inwestycje Miejskie


Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
, zdjęcie 1/4

, zdjęcie 2/4

, zdjęcie 3/4

, zdjęcie 4/4


23 kwietnia 2024 07:49, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
O hierarchii miast w lubuskim
Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego, ... <czytaj dalej>
Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Piwarska Ewa Maria Psycholog

ul. Kleeberga 5 m. 4, Gorzów Wlkp.
tel. 515 252 677
branża: Lekarze - psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci <czytaj dalej>
"Artystyczne Kowalstwo Karnia Halina"

ul. Borowskiego 42, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 29 74
branża: Bramy, kraty, ogrodzenia <czytaj dalej>
Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Góra Powstańców 7, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 29 27
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>

Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
Czy wiemy o sobie wszystko
W nowym filmowym tygodniu Kino Konesera zaprasza na film "Do ... <czytaj dalej>
Męczące Helsinki
Helsinki nas zmęczyły. Po kompaktowym Tallinie fińska stolica wydała nam ... <czytaj dalej>
Grozi im 12 lat więzienia
Mieli pistolet, grozili jego użyciem. Podejrzani zatrzymani i aresztowani. Policjanci zatrzymali ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0497.jpg
admin ego:
Nielegalne próby przekroczenia granicy
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. W ... <czytaj dalej>
admin ego:
W pierwszym Muzeum Muminków
Specjalnie tak wycelowaliśmy pobyt w Tampere, by wypadł dokładnie w ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4249:
Dlaczego nikt o tym nie poinformował społeczeństwa ? <czytaj dalej>
Anonim_4249:
W sierpniu znowu uciekniemy do Kominternu unijnego ? Gdzie są ukryci 3000 emigrantów niemieckich z Afryki, czyżby w polskich koszarach ? <czytaj dalej>
Anonim_4375:
A ja dziękuję za przeczytanie i komentarz, jakże mile łechcący próżność autora... ):-) <czytaj dalej>
Anonim_4375:
Aha! Świetny portret "Pana od kamery TV"! <czytaj dalej>
Anonim_4375:
Chyba Ją nam zabiorą gdzieś w Świat daleki - te kreacje są niesamowite. Mogłyby uświetnić jakiś
spektakularny, ponadczasowy spektakl tea <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej