niedziela 3 marca 2024     Kunegunda, Maryna, Tycjan
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
130 m kw za ok. 3 tys. zł
eGorzowska - 11208_raeIay8O3Wlt0T6hZUAI.jpg

W środę 24 listopada radni zdecydują, czy miasto sprzeda mieszkanie z 99-procentowym upustem.

Przewodniczący Rady Miasta zwołał XLIV sesję Rady Miasta na środę 24 listopada o14.00.

Wśród 41 punktów radni będą głosować propozycję na druku nr 826. Jak czytamy, dotyczy on: „podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.”
Przewodniczący RM zgadza się na udzielenie 99 proc. bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 129,68 m kw. z piwnicą, częścią gruntu i budynku przy ul. Łokietka 28. Całość wyceniono na 328 270 zł.

Lokal należy do zamieszkującego dom w Kłodawie Edwarda Dębickiego. Wiceprezydent Jacek Szymankiewicz przedłożył uzasadnienie zbycia lokalu za 1 proc. wartości w uznaniu zasług Edwarda Dębickiego. Przypomina, że jest on Honorowym Obywatelem Gorzowa i wylicza wszelkie jego artystyczne osiągnięcia.

Jak zdecydują radni? Z pewnością będą podzieleni tak jak mieszkańcy miasta, którzy mocno krytykują propozycję władz miasta.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2022.
Druk nr 832 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacja filii nr 13 przy ul. Osadniczej 3 oraz filii nr 17 przy ul. Małyszyńskiej 8 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
Druk nr 812 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
Druk nr 813 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO”.
Druk nr 814 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Gastronomicznych”.
Druk nr 815 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wentylacji w kuchni stołówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, etap I - dokumentacja projektowa”.
Druk nr 816 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21”.
Druk nr 817 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i powiększenie sali gimnastyczno-korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 ul. Taczaka”.
Druk nr 818 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja PM 3 ul. Słoneczna”.
Druk nr 819 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych”.
Druk nr 820 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Srebrnej”.
Druk nr 821 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja”.
Druk nr 822 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta.”
Druk nr 828 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Plac do ćwiczeń wyczynowych jazdy fanów motoryzacji”.
Druk nr 829 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ikara – etap II”.
Druk nr 830 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny – etap II”.
Druk nr 831 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2023- 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap II.”
Druk nr 833 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu PM2”.
Druk nr 834 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji PM14”.
Druk nr 835 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu PM15”.
Druk nr 837 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 838 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 839 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 840- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-2047.
Druk nr 836 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Druk nr 823 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 824 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic Słowiańskiej i Niemcewicza.
Druk nr 825 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Walczaka i Floriana Kroenke.
Druk nr 826 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.
Druk nr 827 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw gruntów rolnych, z dotychczasowymi dzierżawcami.
Druk nr 841 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
Druk nr 785 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu.
Druk nr 809 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za III kwartał 2021 roku.
Informacja o stanie realizacji uchwał.
Przyjęcie protokołu z: XLIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Sprawy różne, wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

oprac. redakcja
foto UM


22 listopada 2021 17:24, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Punkt obrad Sesji dot. wielkiego mieszkania komunalnego "za grosze" dla Edwarda Dębickiego - uznanego muzyka i Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa - został zdjęty z porządku obrad, na wniosek Prezydenta Miasta. Szkoda, bo byłoby bardzo ciekawe jak przebiegałoby głosowanie i ewentualna nad tym punktem dyskusja.
Andrzej Trzaskowski, 24.11.2021, 16:03, 83.25.102.213 ##

Do powyższego... Temat powróci? Bo o ile znam Edwarda Dębickiego, że raczej nie odpuści...
Andrzej Trzaskowski, 24.11.2021, 16:07, 83.25.102.213 ##

Panie Dębicki, ze sobą, na drugą stronę tego nie zabierzesz. Po za tym jest w gorzówku wiele innych osob które są ....skromne i nikt ich do "honorów" nie wystawia. A prezydent za kupno "Przemysłówki",rozbudowaną biurokrację, rozkopany park i wiele i nych wpadek powinien mieć pokorę i nie rozdawać "nie swoje". Trochę skromnosci i pokory. Zaś Rada miejska może z prezydentem dołożyć 99 % do kwoty rynkowej, ale ze swoich. Ceny idą w górę, podwyżki na każdym kroku a tu rozdawnictwo. STOP.
Kklo, 24.11.2021, 19:25, 83.21.28.242 ##

Pan Debicki u schylku zycia zapomnial sie wstydzic wnoszac takie podanie do Prezydenta.
Anonim_3595, 26.11.2021, 19:47, 31.0.125.52 ##

Żałujecie cyganowi. Jacek jak zwykle spier.. przekazanie. Wszystko czego sie tknie partoli wystarczy na niefo popatrzec na jego zachowanie gesty mimike od razu widac co to jest za pierdoła
Anonim_9864, 29.11.2021, 10:52, 5.172.232.149 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Uwaga taksówkarze
Komunikat dotyczący ważności licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie ... <czytaj dalej>
Smutny obraz infrastruktury transportowej północy województwa
Publikujemy fragmenty nadesłanego Stanowiska Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców z dnia 30.01.2024 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Niestety, ... <czytaj dalej>
Ważne konsultacje. Kto pierwszy, ten lepszy
Konsultacje w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje ... <czytaj dalej>
Do wzięcia niemal 40 mln euro
Północ Lubuskiego sięga po unijne wsparcie. Stawką jest blisko 40 mln euro. - To ostatnie spotkanie z cyklu, ale... ostatni będą ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Kraska Joanna Praktyka Pielęgniarska

ul. Armii Krajowej 10 /35, Gorzów Wlkp.
tel. 602 630 421
branża: Pielęgniarki, pomoc pielęgniarska <czytaj dalej>
"Panorama" Centrum Handlowe

ul. Górczyńska 23, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 62 86
branża: Handlowe centra <czytaj dalej>

Marek Piechocki z wyróżnieniem i dyplomem za całokształt
Doroczne nagrody literackie, czyli Wawrzyny Lubuskie rozdane. Gorzowski twórca i nasz ... <czytaj dalej>
Edukacja alternatywna
Wczoraj Przemek Staroń wręczył ministrze Barbarze Nowackiej „Nie jesteś skazanx ... <czytaj dalej>
Ukryli je w żywności
KAS zatrzymała narkotyki. Były ukryte w pojemnikach z żywnością. Funkcjonariusze z ... <czytaj dalej>
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« marzec 2024 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Kultura nam się opłaca
Różnie można mówić o Gorzowie i na co dzień głosów narzekania nie brakuje, ale jeśli chodzi o kulturę, nie mamy się czego wstydzić. I choć jest wielu, którzy powtarzają, że ... <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>
Między strachem a wolnością
„Między strachem a wolnością”. To temat konkursu, do udziału w <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - plywanie.jpg
admin ego:
Nad Glommą
W ubiegłorocznym planie nie zakładaliśmy wyjazdu do Norwegii, pojawił się ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dramat Andryki
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” bchodzony jest 1 marca. W tym ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3739:
W PRL były sprawne połączenia wszystko było połączone i torami i pksami. To są zaniedbania jakies <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Ale po co do Szczecina jak i myśli orzą bardzo sprawnie i szybko kursuje PKS.

Jak tam dojeżdżałem na egzaminy to w 50 minut byłem ju <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Dla Gorzowian ważniejsza jest elektryfikacja linii Krzyż - Kostrzyn i reaktywacja linii do Szczecina przez Myślibórz .Do Zielonej nie ma po co ... <czytaj dalej>
Anonim_3739:
Czy jest takie zapotrzebowanie pasażerów?
Czy tylko fani komunikacji kolejowej lobbują że by im sie takie coś marzyło?

Mieszkam <czytaj dalej>
Anonim_1513:
Nooo, rewelka!
Z.M.P. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej