sobota 23 stycznia 2021     Maria, Ildefons, Rajmund
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim coraz bliżej
22 lipca do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. To już ostatnia prosta na drodze do celu. Ministerstwo powinno rozpatrzyć wniosek w ciągu miesiąca. - Jestem przekonana, że możliwość kształcenia lekarzy na naszym uniwersytecie wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, ale również da równe szanse dla zdolnej młodzieży, która wybierze z rożnych powodów UZ – podkreśla marszałek Elżbieta Polak.

Wniosek liczy 1500 stron. Zawiera m.in. wykaz kadry, program kształcenia dotyczący każdego przedmiotu znajdującego się w programie studiów, sylabusy, wykaz infrastruktury, wykaz planowanych inwestycji w zakresie budowy laboratoriów oraz instytutu patomorfologii, regulamin praktyk studenckich, umowy z jednostkami zewnętrznymi oraz projekt porozumienia z Brandenburgią - wlicza doradca marszałek dr Dariusz Kotlęga.

Ministerstwo w ciągu miesiąca powinno wydać opinię oraz wskazać ewentualne braki formalne. Następnie wniosek skierowany zostanie do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która w ciągu 3-4 miesięcy wyda ostateczną decyzję o powołaniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Potrzeba powołania kierunku lekarskiego wynikała wprost z Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013, ponieważ analiza diagnozy zasobów kadrowych w ochronie zdrowia wskazywała na wieloletnie zaniedbania i deficyty wielu specjalności lekarskich w naszym regionie. Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia kierunku pomiędzy uczelnią, samorządem, miastem Zielona Góra oraz szpitalem wojewódzkim podpisane zostało w lutym 2012 r. - Tworzenie kierunku lekarskiego rozpoczęliśmy od budowania partnerstwa wielu osób, podkreśla poseł Bożenna Bukiewicz, która od początku idei zabiega o poparcie Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Oczywiście część ludzi nie wierzyła w to, że projekt może się udać. Ale udało się przekonać Lubuską Radę Zdrowia, Sejmik Lubuski podjął również stanowisko w tej sprawie. Senat UZ podjął uchwałę, która również dała nam zielone światło do działania.

Jednym słowem wszystkie ręce na pokład. Bo ten wyjątkowy projekt ma poprawić bezpieczeństwo zdrowotne regionu i wzmocnić jego pozycję. Ma on ogromne wsparcie ze strony samorządu województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Polak na czele. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego zarezerwowano 6 mln zł na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kwota ta będzie wydatkowana w latach 2014 -2015 proporcjonalnie po 50 proc. w danym okresie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem. 7 lutego 2012 r. uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 przyjął Sejmik Województwa Lubuskiego.

W ciągu dwóch lat podjęto szereg działań zbliżających do realizacji celu. Podpisane zostały umowy ze szpitalami -także z kliniką w Cottbus na realizację praktyk studenckich. Marszałek Elżbieta Polak prowadziła także rozmowy z władzami Kraju Związkowego Brandenburgia dotyczące możliwości współpracy ze szpitalem w Poczdamie w zakresie szkoleń i praktyk dla studentów powstającego w Zielonej Górze kierunku lekarskiego. Przygotowano już projekt porozumienia.
Podstawą uruchomienia kierunku jest także niezbędna infrastruktura. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski otrzymały dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zagospodarowanie terenu szpitala oraz modernizację oddziałów na potrzeby nauczania klinicznego, a także dostosowanie infrastruktury uczelni.

1. Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego:
Całkowita wartość projektu: 21,3 mln zł
Dofinansowanie: 18,1 mln zł

Na projekt składają się:
1.Przebudowa i modernizacja Patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych.
2.Przebudowa i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych.
3.Zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, który pozwoli na prowadzenie zarówno zajęć dla studentów kier. lek., jak i prac naukowych. Zakres sprzętu i wyposażenia planowanego do zakupienia konsultowany był ze specjalistami mającymi prowadzić zajęcia ze studentami oraz lekarzami praktykującym w poszczególnych specjalnościach.
4.Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Podgórnej. Obecnie Szpital nie dysponuje odpowiednią liczbą miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb -liczby pacjentów, odwiedzających, zatrudnionych, etc. Przebudowa układu komunikacyjnego stworzy 52 nowe miejsca parkingowe dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego.

2. Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia
Całkowita wartość projektu: 12,7 mln zł
Dofinansowanie: 10,8 mln zł

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z 8 ZADAŃ:
1. Przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym A-6 i A-0 pod potrzeby uruchomienia nowych kierunków kształcenia: Prawo, Administracja i Logistyka.
2.Przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym C-10 pod potrzeby nowego kierunku: Lekarskiego (Medycyna).
3.Przebudowy budynku M-1 w Raculce pod potrzeby nowego kierunku kształcenia: Prawo.
4.Przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym A-16 pod potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia Psychologia.
5.Zakupu aparatury dla Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych Wydziału Mechanicznego.
6.Zakupu aparatury pod potrzeby nowego kierunku kształcenia: Lekarskiego (Medycyna).
7.Zakupu sprzętu naukowo-dydaktycznego do wyposażenia pracowni fizjologiczno-biochemicznej i anatomiczno-antropologicznej do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne.
8. Zakupu aparatury po potrzeby nowego kierunku kształcenia: Logistyki.

3. Laboratorium Środowiskowe
Całkowita wartość projektu: 10,8 mln zł
Dofinansowanie: 9,1 mln zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja oraz doposażenie budynku dydaktycznego znajdującego się przy ul. Chopina. Budynek jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i znajduje się na działce o nr 2501.

W ramach inwestycji część istniejących sal dydaktycznych uzyska nową funkcję laboratoriów środowiskowych: systemów produkcyjnych, diagnostyki maszyn i urządzeń, automatyki i robotyki, techniki CNC, mechaniki i wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, termodynamiki i mechaniki płynów, inżynierii materiałowej, inżynierii jakości, modelowania i nadzorowania procesów, podstaw elektroniki i elektrotechniki, technik 3D, mechatroniki, biomechaniki.

Niezwykle ważnym krokiem była decyzja Senatu UZ, będąca zgodą na powołanie kierunku. Na kierunku lekarskim będzie mogło studiować 60 osób. Będą to studia 6-letnie stacjonarne, o praktycznym profilu kształcenia. Ich absolwenci posługiwać się będą tytułem zawodowym lekarza.
Podobne plany związane z utworzeniem kierunku lekarskiego na swoich uczelniach mają Kielce oraz Rzeszów. Projekt z Podkarpacia otrzymał już pozytywną opinię.

Lubuski Urząd Marszałkowski


27 lipca 2014 21:12, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Odpowiedź w sprawie zatrudniania kapelanów w szpitalach
Publikujemy Stanowisko Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w sprawie raportu Anity Kucharskiej-Dziedzic o zatrudnianiu kapelanów w lubuskich szpitalach. Materiał ... <czytaj dalej>
Upaństwowienie szpitali? Samorząd mówi NIE!
Zarząd Województwa podjął stanowisko w sprawie planowanej restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. – Rząd w cieniu ... <czytaj dalej>
737 mln euro dla lubuskiego
Znamy już podział środków w ramach umowy partnerstwa na nową unijną perspektywę. Do regionów trafi 40 proc. tortu, czyli 28 ... <czytaj dalej>
Ile zarabiają księża w lubuskich szpitalach
Publikujemy komunikat poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic na temat zatrudnienia kapelanów w lubuskich szpitalach. W grudniu 2020 roku posłanka dr Kucharska-Dziedzic zwróciła się ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

W gorzowskim szpitalu terminy zajęte
Jeśli planujesz zarezerwować termin szczepienia dla osób 80+ i 70+, ... <czytaj dalej>
Odpowiedź w sprawie zatrudniania kapelanów w szpitalach
Publikujemy Stanowisko Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w ... <czytaj dalej>
Szpital idzie do sądu
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. skieruje do sądu rejonowego ... <czytaj dalej>
Dzielą się ciepłem
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało od PGE Energia Ciepła pieniądze ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« styczeń 2021 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
O co ta polsko-polska burza?
Rok 2021 zaczął się narodowo-polskim huraganem, tajfunem, trzęsieniem ziemi, spowodowanym aferą szczepionkową. Aferą, w której nazwisko Janda odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki, a ona sama również wyśmiewana przez aktora ... <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_2237.jpg
Hanna Kaup:
Wyjątkowy jubileusz
W otoczeniu aniołów, przy dźwiękach muzyki Marka Piechockiego, tortem, szampanem ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Bo go wkurzyła?
To miejsce wciąż nie ma szczęścia. Kiedyś ktoś spalił domek, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Niepłodność – narastający problem
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do posiadania więcej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Odbiór odpadów w czasie pandemii – wskazówki dla mieszkańców Gorzowa i okolic
Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9576:
w związku z powyższym, złapać żeberka na mieście i włączyć do akcji "posiłek dla seniora" <czytaj dalej>
Anonim_7214:
akcja celebrytów poskutkowała wzrostem zainteresowań szczepieniami
ludzie ustawiają sie w kolejkach <czytaj dalej>
Anonim_5782:
Będzie jak z TVP. Ludzie nie będą dawać na tacę, to państwo przejmie na swój garb. I tak zapłacimy wszyscy. <czytaj dalej>
Anonim_5394:
To nie sa inteligentni ludzie.
Urzednikiem zoataje miernota ktorej nie chcialo sie podjąć wysilku i ryzyka zalożenia i poprowadzenia DG. <czytaj dalej>
Anonim_9991:
Nauczył mnie patrzenia na Sztukę, dał możliwość poznania wielu artystów - pomiędzy nimi Władysława Hasiora, co dla mnie ważne niezwykle.
<czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej