poniedziałek 23 listopada 2020     Adela, Felicyta, Klemens
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Co z podwójnie samotnymi?
eGorzowska - 9965_xT5admce6qQ75rMTX4wW.jpgOgłoszenie stanu zagrożenia epidemii postawiło wielu ludzi w trudnej sytuacji. Są jednak osoby, które borykają się z wyjątkowymi trudnościami, bo są samotne, pracują i jeszcze opiekują się niesamodzielnymi członkami rodziny, nie tylko dziećmi, ale i rodzicami.

Zapewnienie opieki nad starszą niesamodzielną osobą w sytuacji, gdy ta przebywa w domu, jedyny opiekun pracuje, w związku z epidemią żaden zakład opiekuńczy nie przyjmuje nowych zleceń, jest niemożliwe. Sytuacja się przedłuża, a przysługujące 14 dni opieki i zasiłku już wykorzystano. Co wtedy można zrobić? Gdzie szukać pomocy?

W związku z pytaniami czytelników, zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Zapytaliśmy: Czy poza 14 dniami, które przysługują w roku samotnej osobie pracującej, opiekującej się obłożnie chorym, niepełnosprawnym i ubezwłasnowolnionym rodzicem przysługuje dodatkowa pomoc od Państwa (czas/zasiłek na opiekę), w sytuacji odejścia opiekunki oraz braku możliwości otrzymania pomocy z jakiejkolwiek innej strony - wszystkie firmy świadczące takie usługi z uwagi na koronawirusa wstrzymały ich świadczenie?

Na odpowiedź czekaliśmy trzy tygodnie. Zespół Prasowy odpisał, że „dodatkowy zasiłek opiekuńczy - w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przez okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku:

• zamknięcia szkoły,
• ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
• ośrodka wsparcia,
• warsztatu terapii zajęciowej
• lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Powyższy akt prawny wskazuje, że Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 - w drodze rozporządzenia, - określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany powyżej. I tak, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte ww. placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały sporządzone instrukcje dotyczące realizacji usług opiekuńczych, które przekazano wszystkim wojewodom, rekomendowano:

• usługi opiekuńcze świadczyć w sytuacji bezwzględnej konieczności, w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
• gdy jest to możliwe świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;
• monitorować stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględne nie dopuszczać do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
• monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;
• bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
• usługi świadczyć z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

Wdrożenie ww. instrukcji powinno nastąpić we współpracy wojewody z samorządem-gminą, dla której świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym. Dlatego też w przypadku wątpliwości co do formy oraz jakości świadczonych usług opiekuńczych, należy skontaktować się z właściwym wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta lub właściwym wojewodą.

Zatem, realizując usługi opiekuńcze w obecnym czasie, należy bezwzględnie w pierwszej kolejności stosować się do przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby sanitarne i organy państwa i w razie wątpliwości kontaktować się z nimi. Ponadto należy kierować się wytycznymi oraz pozostawać w kontakcie ze służbami wojewody, czy też organu prowadzącego jednostkę, odpowiedzialnego za realizację tego zadania, które mają dokładny ogląd sytuacji na swoim terenie.”

Komentarz
Kolejny raz zwróciliśmy się do jakiegoś zespołu prasowego z prośbą o wyjaśnienie niełatwej sytuacji. Tym razem postawiliśmy jasne pytanie, czy rząd polski pomyślał o ulżeniu osobom opiekującym się seniorami całkowicie niesamodzielnymi, karmionymi sondą, a pozostającymi w domu? Czekaliśmy ponad trzy tygodnie i otrzymaliśmy informacje ogólnodostępne, które znamy, niestety, ani słowa o przedstawionym problemie, z którym boryka się z pewnością niejedna osoba. Tyle mówi się o pomocy seniorom, ale zdaje się, że w przypadkach trudnych człowiek musi radzić sobie sam. Ci wszyscy, którzy decydują się na nieoddanie swoich bliskich do domów opieki (często nie ma tam po prostu miejsc), to prawdziwi bohaterowie. Sami zatrudniają dodatkowych opiekunów, układają swoją pracę tak, by udało się wrócić na czas do domu, ale kiedy wybucha epidemia, zostają sami. Szukanie w tej sytuacji nowej opiekunki jest niemożliwe, a poza tym to również poważne niebezpieczeństwo dla chorego, który znajduje się w grupie ryzyka. Żaden ośrodek – do którego dzwoniliśmy – nie przyjmował nowych zleceń z uwagi właśnie na sytuację epidemii. Cóż więc można powiedzieć? Tak naprawdę nic, bo kolejny raz brakuje słów. Politycy boksują się na lewo i prawo. Wojewoda wyśmiewa Marszałek, partia rządząca zajmuje się wyborami, a Sejm sprawami, które mogłyby poczekać. A z właściwego ministerstwa nie można nawet doczekać się odpowiedzi na postawione pytanie. Co więc z tymi podwójnie samotnymi? Muszą sobie radzić sami...

Hanna Kaup
foto Pixabay


16 kwietnia 2020 17:42, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


rząd nie ma czasu na pierdoły.
wybory trzeba przeprowadzić 10-go.

a na razie zajęci walką z epidemią w szpitalach, kwarantannie i transpozycji poziomej w społeczeńtswie.

odmrażaniem gospodarki
i szukaniem środków na załatanie dziur które narobili.

Zatrzymali w Polsce epidemię bo mogło być 120 tysięcy jak w Niemczech. (u nas byłoby 60 proporcjonalnie do liczby ludności)

natomiast trump w USA szaleje
od razu powiedział że najważniejsza jest gospodarka i ani mysli nic zatrzymywać.
i już urosło do 680 tysięcy.
ani na trochę nie zwalnia.

przy tej skali zarażeń 60% mieszkańców sie w USA zarazi

a przez co zaleje też cały świat.
i na nic te nasze wysiłki w ograniczaniu epidemii
gdy Niemcy też poluzowują swoje obostrzenia

Makrela od początku chciała zarazić 60% dopiero jak ją hejterzy zaatakowali żeby zamkneła wszystko jak w Polsce to sie ogarnęła

a teraz znowu szajba odbija do głowy chyba chce żeby wzrastało.

obserwuję wykresy i widze jak to zachodzi.

Póki nie ma spłaszczenia krzywej NIE WOLNO LIKWIDOWAĆ OBOSTRZEŃ.
Dopiero jak zacznie spadać napływ nowych zakazonych.

a jak zatrzymać gospodarke? było wstrzymać wszystkie podatki od czasu ogłoszenia epidemii. Wstrzymać wypłaty ludziom i wysłać wszystkich na wolne. Pomoc humanitarna w postaci wypłat na żywność.

A teraz? sięgną po 900 mld oszczędności Polaków. lepiej zacznijcie wypłacać pieniądze z banków. bo będa nimi łatać gospodarkę.
Anonim_8683, 16.04.2020, 20:37, 5.172.232.46 ##

nie przejmujcie si tak tym wirusem. co 40 lat jest taka epidemia i umiera tyle samo ludzi tylko teraz jest taka medialna nagonka bo jest 7x bardziej zaraźliwy.
ale lubuskie 81 póki co.
do końca kwietnia jak przetrzymają mieszkańcy to sie powinno obniżać. ale nadal trzeba być ostrożnym.
każdy kto spotka sie z koronawirusem go łapie także..
Anonim_8683, 17.04.2020, 02:52, 5.172.236.155 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Do punktów pobrań w innych godzinach
Od wtorku 24 listopada 2020 r. zmieniają się godziny funkcjonowania prowadzonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie punktów pobrań wymazów ... <czytaj dalej>
Szpital dementuje doniesienia o nieprawidłowościach
Publikujemy oświadczenie zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W związku z doniesieniami na temat zastrzeżeń dotyczących opieki nad pacjentami hospitalizowanymi ... <czytaj dalej>
Masz problemy?
Zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego
Czujesz się przygnębiony sytuacją związaną z pandemią? Jeśli masz wrażenie, że sam sobie nie radzisz z problemami zgłoś się do ... <czytaj dalej>
Wydarzenie w Polsce i USA
Publikujemy informację przesłaną przez Leszka Bończuka, a dotyczącą polsko-amerykańskiego wydarzenia. To było dzisiaj 11XI w południe czasu USA. Ameryka poznała słynną, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Ol-Shel" Tacjana Noskiewicz

ul. Kombatantów 34, Gorzów Wlkp.
tel. 663 464 389
branża: Stacje paliw <czytaj dalej>
"GWM Plus" Apteka "Strywald na Gwiaździstej"

ul. Gwiaździsta 16, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 32 83
branża: Apteki <czytaj dalej>

Do punktów pobrań w innych godzinach
Od wtorku 24 listopada 2020 r. zmieniają się godziny funkcjonowania ... <czytaj dalej>
Wszyscy wolimy kontakt bezpośredni
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy 21 listopada. Z tej okazji publikujemy ... <czytaj dalej>
20XI2020 - z szacunkiem dla przyrody i człowieka
20XI2020. Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, ok. 4 kilometry za wsią, niedaleko ... <czytaj dalej>
Niepłodność – narastający problem
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do posiadania więcej ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2020 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie bądźmy potworami
Może wszystkiemu winna jest sytuacja epidemii, a może rząd? A może jedno i drugie. I jeszcze utrata wartości, pogarda dla wiedzy i nauki, brak kultury, pozorna empatia i przekonanie, że ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1f.jpg
Hanna Kaup:
23XI2020 - kawałek lasu w sypialni
23XI2020. O takich jak ona mówi się: aktywne, kreatywne i pełne ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
22XI2020 - u Rudej, która mogła wszystko
22XI2020. Właściwie nie pamiętam, kiedy pierwszy raz się spotkałyśmy. Na pewno ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Niepłodność – narastający problem
W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do posiadania więcej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Odbiór odpadów w czasie pandemii – wskazówki dla mieszkańców Gorzowa i okolic
Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów? W jaki sposób bezpiecznie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9763:
PRAWDA RZETELNA , A JAKŻE SMUTNA. PANI REDAKTOR , DZIĘKUJĘ ,ŻE PANI TAK OD SERCA I PO LUDZKU ... TEN PROBLEM PORUSZA. (...) " NIE BĄDZMY POT <czytaj dalej>
Anonim_8983:
Wiem jedynie że pacjenci zgłaszają nieprawidłowości i tyle. A zarząd szpitala nie odniósł się bezpośrednio do spraw zgłoszonych przez pacje <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Ech, ta Ewka... Pierwsza bezstresowo wychowywana, stresująca i zastanawiająca wszystkich dookoła złota dziewczyna. Wulkan różnorodności, sprzec <czytaj dalej>
Anonim_8232:
Sami sie zatrudnijcie (za minimalną krajową) jako położni a później z narażeniem życia swojego i swoich rodzin zajmujcie zmianą pampersów i <czytaj dalej>
Anonim_6398:
Przykre, modlitwa nie pomogla. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej